Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Żołnierze, myśliwi, leśnicy i służby weterynaryjne łączą siły w walce z afrykańskim pomorem świń. W lasach sześciu powiatów (białostockiego, bielskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego, hajnowskiego) służby rozpoczną poszukiwania padłych dzików.

Ceny skupu jaj do przerobu przemysłowego były w ostatnich dziewięciu miesiącach bardzo niskie – informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Uprawa zbóż jest jednym z głównych kierunków produkcji rolniczej w Polsce. Kierownictwo resortu rolnictwa 18 października omawiało aktualną sytuację na rynku zbóż.

Tak o polskich jabłkach mówią rodzimi sadownicy. I nie tylko oni.  Właśnie zakończyła się kontrola polskich sadów i pakowalni. Już niedługo Polskie jabłka trafią na chiński rynek.

Połowa października jest dla hodowców ryb tym samym, co sierpień dla rolników. Obecnie ze stawów hodowlanych spuszczana jest woda i zaczyna się wielkie odławianie ryb.

Podkategorie