Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Copa i Cogeca niezadowolone są z planów Komisji Europejskiej dotyczących wydania ponownego zatwierdzenia na substancję czynną stosowaną w herbicydach - glifosat - na dziesięć, a nie na piętnaście lat.

Mszyca grochowa jest ważnym gospodarczo szkodnikiem grochu i bobiku. Działania o charakterze prewencyjnym, w tym dobór odmiany, pozwalają ograniczyć ryzyko strat ze strony mszyc i tym samym zredukować wydatki na jej chemiczną ochronę.

Na Gali Mlecznej organizowanej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka krowy rasy simentalskiej zajęły I miejsce w kategorii średniej wydajności stada powyżej 50 sztuk.


Dla prawidłowego rozwoju roślin niezbędne jest zapewnienie im odpowiedniego pokarmu. Szczególnie w okresie intensywnego wzrostu, który ma miejsce o tej porze roku. W tym kontekście istotne jest dokarmianie roślin przez liście, ale również odpowiednie nawożenie glebowe. Zabiegi te poprawiają byt roślin w sposób bezpośredni i pośredni. Rzepak jako roślina szczególnie wymagająca tak samo potrzebuje dokarmiania zarówno poprzez liście, jak również nawożenia doglebowego.

„Zimna Zośka”, która przypada 15 maja, kończy okres tak zwanych „zimnych ogrodników” rozpoczynający się 12 maja. Według ludowych wierzeń – do „zimnej Zośki” mogą się pojawić przymrozki, a po tym dniu przymrozki nie powinny już grozić zasadzonym w ogródku roślinom. Jednak aura tegorocznej wiosny nie jest zbyt łaskawa dla polskiej wsi, a czy przejście tzw. "zimnych ogrodników" rzeczywiście przyniesie poprawę pogody i przepowiednia ziści się w tym roku, czas pokaże. Bez względu na wszystko, trwa wiosna. Co za tym idzie pracy na wsi nie brakuje. Sprawdźmy, czym w drugiej części miesiąca będą zajmowali się rolnicy, ogrodnicy, sadownicy i pszczelarze.

Są nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. Jest to informacja potwierdzona przez Główny Inspektorat Weterynaryjny, który wskazuje na trzynaście nowych przypadków chorobowych. Podana liczba zachorowań dzików wzbogaca ich ogólną liczbę, która łącznie sięga prawie trzystu przypadków. Wspomniane zachorowania odnotowano na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

W prowadzeniu stada bydła mięsnego bardzo ważnym elementem jest ocena kondycji krów wchodzących w skład hodowli. to właśnie dobre wyniki reprodukcji w stadach mięsnych decydują o opłacalności tego kierunku produkcji. Są elementy, o jakich rolnik powinien bezwzględnie pamiętać przy prowadzeniu tego rodzaju hodowli. Priorytet hodowcy powinny tu stanowić coroczne uzyskanie cielęcia od krowy, utrzymanie właściwego sezonu ocieleń oraz łatwe porody.

W całej Polsce na polach można zobaczyć rolników siejących kukurydzę. Większość robi to po raz pierwszy, inni przesiewają wysiane miesiąc temu plantacje, gdyż kukurydza nie wzeszła. Z powodu chłodów opóźnione są także szkodniki. Za 2-3 tygodnie sytuacja może być niebezpieczna. Dlaczego?

Jak zmienia się przyroda? Jak zmiany klimatu wpływają na początek, koniec i długość trwania okresu wegetacyjnego na polach i w lasach? Badania istotne nie tylko dla rozwoju roślin spożywczych, ale i dla życia w wielu ekosystemach prowadzi dr Piotr Bartmiński z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Podkategorie