Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Podejrzewasz ją u swojej świni. Co robić?

W związku z możliwością wystąpienia niedozwolonej substancji fipronil w jajach, trwają badania na polskich fermach kur niosek.

W sezonie 2016/2017 (lipiec 2016 – czerwiec 2017) z Polski wywieziono 6,9 mln ton ziarna zbóż ( łącznie z kukurydzą) tj. o 28% więcej niż w sezonie 2015/2016. W ocenie resortu rolnictwa wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększenia eksportu pszenicy (o 15%) i kukurydzy 3,5 – krotnie.

Polska jest znaczącym producentem drobiu w Europie. Dobra koniunktura na mięso drobiowego spowodowała, że z roku na rok coraz więcej osób w naszym kraju decydowało się na hodowlę kur. Wpływ na dynamikę produkcji miała przede wszystkim rosnąca sprzedaż zagraniczna.

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobrym rozwiązaniem. Jednak choć koszty takiej uprawy są rzeczywiście mniejsze, to – jak wszystko – uprawa bezorkowa ma zalety, ale też i wady.

Skup zbóż przebiega sprawnie, a ziarno w większości kraju jest na ogół suche i dobrej jakości – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podczas debaty pożniwnej.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) ogłosiła glifosat jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy. Zarówno Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jak i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stwierdziły, że jest on bezpieczny.

Podkategorie