Hodowla i uprawy

Od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje unijne dotyczące rolnictwa ekologicznego. W ostatnim czasie Rada ds. rolnictwa zaakceptowała treść projektu rozporządzenia, które ma pchnąć ekologiczna produkcję rolno-spożywczą w nową epokę.

Coraz bardziej dramatyczna walka ze skutkami suszy w państwach członkowskich Unii Europejskiej prowadzona jest zarówno przez poszczególne rządy, jak i same instytucje Wspólnoty.

Po zapaści w latach dziewięćdziesiątych i mozolnej pierwszej dekadzie XX wieku, od sześciu lat obserwujemy dynamiczny wzrost upraw konopi włóknistych we wszystkich państwach europejskich.

Unijny rynek soi przeżywa boom importowy ze Stanów Zjednoczonych. Gigantyczne zapotrzebowanie Europy na tę roślinę sprawia, że korzystają na tym najwięksi pozaeuropejscy dostawcy.

Ceny drobiu w polskich skupach kształtują się na stabilnym poziomie – w okolicach 4 złotych za kilogram.

Mimo dramatycznej sytuacji epidemiologicznej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, wspólnotowy rynek wieprzowiny notuje w tym roku wzrost produkcji.

Podkategorie

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.