Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Cukrownie, PIORIN oraz firmy chemiczne alarmują, że plantacje buraka cukrowego opanowuje chwościk burakowy. Nie powinien dziwić ten fakt, gdyż w większości regionów kraju od tygodni panują idealne warunki dla jego rozwoju.

Ministerstwo Rolnictwa nadesłało informację na temat odszkodowań, przysługującym rolnikom za zabite i ubite zwierzęta. Kiedy przysługuje odszkodowanie, a kiedy nie? Kiedy rolnik otrzymuje rekompensatę?
Poniżej całość ministerialnej informacji na ten temat.

Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie  określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, dotyczący m.in. wprowadzenia całorocznego okresu polowań na dziki w całym kraju oraz wydłużenia okresu polowań na jelenie i daniele.

Hodowanie pszczół na terenie miast jest coraz popularniejsze. Na całym świecie na dachach budynków, balkonach, przydomowych ogródkach stawia się ule w centrach miast. Ta tendencja widoczna jest także w Polsce. 

W tym roku w Polsce wystąpiło 31 ognisk ASF u świń. Zidentyfikowano również 250 przypadków ASF u dzików.

W wyniku naturalnych procesów wentylacji w środowisku o niskiej wilgotności przez 30 dni w przypadku zboża i 90 dni w przypadku słomy może dojść do utraty zdolności do aktywnego działania wirusa ASF. Jeżeli zboże pozyskiwane jest ze źródeł komercyjnych i zostało poddane uprzednio profesjonalnym procesom suszenia, nie powinno stanowić potencjalnego wektora szerzenia się choroby – przekonuje Ministerstwo Rolnictwa.

Copa i Cogeca po tym, jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wydały pozytywna ocenę naukową, wystosowały wspólny list do państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym wzywają do wydania ponownego  15– letniego zezwolenia na stosowanie glifosatu.

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, że w każdej porze roku zwierzęta były karmione inną paszą. Gdy jednak hoduje się kury na wolnym wybiegu, warto wykorzystać kilka nadal dobrych pomysłów, by jaja były smaczniejsze i... ładniejsze.

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 czerwca krowa Smagliczka 7 wydała na świat trojaczki, których ojcem jest buhaj Superman.

Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) zagrożenie susza rolniczą występuje wśród dziesięciu grup i gatunków roślin: rzepaku i rzepiku, zbóż jarych, roślin strączkowych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, tytoniu, warzyw gruntowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę.

Podkategorie