Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli stanowiska w sprawie sytuacji w sadownictwie oraz wystosowali apel do Wojewody Lubelskiego w sprawie wszczęcia procedury wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby afrykańskiego pomoru świń.

Oficjalnie można mówić o końcu sezonu grypy ptaków w Polsce. 20 lipca 2017 r. minęły trzy miesiące od likwidacji ostatniego ogniska tej choroby u drobiu w naszym kraju. Oznacza to, że zgodnie z prawem międzynarodowym, stajemy się państwem wolnym od grypy ptaków.

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skupów.

Uprawa uproszczona to nie tylko oszczędność czasu i kosztów, lecz także korzyści prośrodowiskowe. Według raportu przygotowanego przez międzynarodową organizację pozarządową – Europejskie Stowarzyszenie Rolnictwa Konserwującego (ECAF), poprzez przejście na uprawę uproszczoną europejscy rolnicy mogliby „zatrzymać” w glebie nawet do 200 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Stosowanie środków ochrony roślin, oprócz wiedzy i doświadczenia, wymaga użycia skalibrowanego sprzętu i certyfikowanej odzieży ochronnej. KRUS i PSOR promują używanie kombinezonów ochronnych.

Trwają żniwa rzepakowe. W niektórych regionach zbiory rzepaku są zaawansowane, w innych tak jak np. Kujawy można mówić dopiero o początku żniw. Niestety rolnicy zgłaszają wiele problemów podczas zbiorów i co najgorsze plony rozczarowują. Są niższe niż się spodziewano.

Bydło to gatunek, który ma olbrzymią wartość dla ludzkości. Oprócz dostarczania pożywienia, okazuje się pomocny również w walce z groźnymi chorobami.

W ramach projektu BIOSTRATEG powstało konsorcjum złożone z firm zajmujących się produkcją i sprzedażą środków ochrony roślin oraz instytutów naukowych i szkół wyższych , które zajmować się będzie zapewnieniem zrównoważonego rozwoju agroekosystemu poprzez opracowanie strategii przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy.

Decyzja o utworzeniu w Polsce 1325 tzw. pszczelich stołówek, to jedno z założeń Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom, których przedstawiciele spotkali się 19 lipca z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych i Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Podkategorie