Hodowla

Ministerstwo rolnictwa stawia na mniejsze gospodarstwa?

Jestem zwolennikiem, żeby utrzymać dużą ilość mniejszych gospodarstw. One są potrzebne dla polityki społecznej, dla utrzymania obszarów wiejskich, mniejszych miejscowości – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski podczas XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

– Będziemy pomagać mniejszym gospodarstwom zajmującym się produkcją mleka, bo takie też powinny funkcjonować na polskim rynku

– zadeklarował minister.

Ardanowski duże nadzieje wiąże także z rozwojem sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, czyli obrotem produktami wytworzonymi bezpośrednio w gospodarstwach.

– Jestem przekonany, że przede wszystkim produkcja tej żywności tradycyjnej, identyfikowanej, związanej z konkretnym gospodarstwem może być szansą na zwiększenie dochodów dla gospodarstw mniejszych. Tym bardziej, że konsumenci często zniechęceni stosunkowo niską jakością produkcji pochodzącej od dużych firm, poszukują tej żywności produkowanej nieprzemysłowo (…) dlatego zachęcamy rolników, tych drobnych, by zajęli się również przetwórstwem mleka na rynek lokalny, na potrzeby tych społeczności, wśród których mieszkają

– uzupełnił Jan Krzysztof Ardanowski.

źródło: niezalezna.pl
fot. rolnictwo/gov.pl

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.