Logo Świat Rolnika


Hodowla

świnie

Zmiany w karmieniu, uboju, przemieszczaniu świń na terenie całego kraju

Dnia 11 października 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministerstwa Ronictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii czytamy:

Zmiany wprowadzają m in. na terenie całego kraju - zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

Zmienia się też sposób uboju świń z terenów objętych restrykcjami. Dopuszcza się ubój takich świń, w tym samym dniu co inne świnie, jednakże pod koniec dnia ubojowego.

Główny Inspektorat Weterynarii zaznacza

Ponadto zmiany wprowadzają zakaz importu świń z terenów objętych restrykcjami w innych państwach członkowskich oraz wyjątki od tego zakazu, zakaz przemieszczania dzików i świniodzików utrzymywanych w warunkach fermowych oraz odstępstwa od tego zakazu, a także określają warunki dopuszczające wysyłkę mięsa ze świń pochodzącym z terenów objętych restrykcjami.

Wszystkie zmiany znajdziemy w Dz.U. z 2015 r. poz. 711 ze zm. i na stronie Głownego Inspektoratu Weterynarii TU

 

wetgiw.gov.pl/fot. pixabay.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.