Logo Świat Rolnika


Hodowla

asf1108

Bioasekuracja albo likwidacja hodowli – 14 sierpnia specjalne dyżury

14 sierpnia 2017 r. upływa termin na złożenie oświadczenia przez posiadaczy świń do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji, zawartych w nowej (III) edycji Programu bioasekruacji.  W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu dyżurów.

14 sierpnia 2017 r. w powiatowych inspektoratach weterynarii właściwych dla obszarów obowiązywania Programu bioasekruacji będzie dyżur w godzinach 8.00–17.00.

Rolnicy posiadający gospodarstwa w obszarach objętych programem bioasekuracji muszą pamiętać, że 15 sierpnia br. jest ostatecznym terminem, w którym mają obowiązek złożyć oświadczenie w przypadku braku możliwość spełnienia założeń programu bioasekruacji, która weszła w życie 15 lipca 2017 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018".

Przypominamy, 14 sierpnia 2017 r., w godzinach 8.00–17.00, będą prowadzone dyżury w powiatowych inspektoratach weterynarii właściwych dla obszarów obowiązywania nowej (III) edycji Programu bioasekruacji.

minrol.gov.pl/KB/fot.pixaby.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.