Logo Świat Rolnika


Hodowla

owca
04 sierpień 2017

Coraz więcej owiec

Pogłowie owiec w grudniu 2016 r. liczyło 244,2 tys. sztuk. Względem grudnia 2015 roku odnotowano wzrost o 23 tys. sztuk (o 10,4 proc.).

Liczebność stada maciorek zwiększyła się w stosunku do stanu w grudniu 2015 o 1,4 tys. sztuk (o 1 proc.) i wynosiła 141,3 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w czerwcu 2016 r. pogłowie owiec ogółem wzrosło o 5,0 tys. sztuk (o 2,1 proc.), pomimo spadku pogłowia maciorek o 1,2 tys. sztuk (0,9 proc.).

W sektorze prywatnym pogłowie owiec było wyższe w porównaniu z grudniem 2015 r. o 22,8 tys. sztuk (o 10,7 proc.), a od czerwca 2016 r. wzrosło o 4,8 tys. sztuk do stanu 235,0 tys. sztuk (o 2,1 proc.). W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały w grudniu 94,3 proc. całego krajowego pogłowia, liczebność owiec zwiększyła się w ciągu roku o 23,4 tys. sztuk (o 11,3 proc.), a w porównaniu z czerwcem 2016 r. – wzrosła o 5,8 tys. sztuk (o 2,6 proc.) do poziomu 230,2 tys. sztuk.

W sektorze publicznym stado owiec w grudniu 2016 r. liczyło 9,2 tys. sztuk, w skali roku wzrosło o 0,2 tys. sztuk (o 2,6 proc.), oraz w porównaniu ze stanem rejestrowanym w czerwcu 2016 r. zwiększyło się o 0,3 tys. sztuk (tj. o 3,0 proc.).

W grudniu 2016 r. obsada owiec, na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,7 szt. wobec 1,5 szt. w grudniu 2015.

W grudniu 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, największym udziałem w krajowym pogłowiu owiec charakteryzowały się województwa: małopolskie (32,1 proc.), podlaskie (8,1 proc.), podkarpackie (7,6proc.) i wielkopolskie (7,0 proc.). Najmniejszy zaś województwa: opolskie (0,9 proc.) oraz zachodniopomorskie i świętokrzyskie (1,9 proc.).

 

GUS: Zwierzęta gospodarskie w 2016 r./AZK/Fot. pixabay.com