Logo Świat Rolnika

Hodowla

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ma on na celu uchylić, obowiązujące od grudnia, rozporządzenie, które wprowadzało bardzo restrykcyjne środki bioasekuracji na hodowców drobiu, zwłaszcza te dotyczące utrzymywania ptactwa w zamknięciu.

Import mięsa drobiowego z Ukrainy do Unii Europejskiej wzrósł w zeszłym roku o 13 procent i wyniósł ponad 48 tys. ton. Ukraina jest trzecim największym spośród krajów trzecich, po Brazylii oraz Tajlandii, eksporterem mięsa drobiowego do Europy. Ten wynik jest tym bardziej imponujący, że jeszcze trzy lata temu Ukraińcy mieli zerowy udział w unijnym imporcie.

Jarmark Koński  "Wstępy" rozpoczął się w rano w Skaryszewie koło Radomia. Inspektorzy służb weterynaryjnych, policjanci i przedstawiciele organizacji walczących o prawa zwierząt przyglądają się handlowi końmi tam dokonywanemu. Teren jarmarku objęto monitoringiem.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dziś ósme już posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Polski.