Logo Świat Rolnika

Hodowla

– Jeśli hodowca faktycznie dba o zwierzęta, dba o to, żeby był na czas wyrzucony obornik, żeby było posprzątane, taka ferma nie stanowi żadnego zagrożenia i nie jest uciążliwa dla lokalnej społeczności – podkreśla Szczepan Wójcik.

W  programie "Wieś to też Polska" prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik oraz wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Józef Skarzyński mówili o zagadnieniach związanych z hodowlą zwierząt i najważniejszych problemach, które się z nią wiążą.

Rocznie w Estonii hoduje się ok. 200 tys norek, sektor zatrudnia 90 osób. Dyskusje na temat ewentualnego zakazu hodowli zwierząt futerkowych trwają od lat, jednak za każdym razem estoński rząd cofa propozycję do komisji zajmującej się rolnictwem.

Podczas środowego spotkania Ministra Rolnictwa z działaczami Polskiego Związku Pszczelarskiego podjęto decyzję o powstaniu zespołu doradczego ds. pszczelarstwa, którego głównym zadaniem będzie zachowanie polskiego pszczelarstwa w dobrej kondycji.

Prezentujemy opinie Podlaskiej Izby Rolniczej do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Głównego Lekarza Weterynarii poinformował o wystąpieniu w Polsce 6. i 7. przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa. Pierwszy z tych przypadków zlokalizowano w województwie dolnośląskim, drugi w zachodniopomorskim.