Logo Świat Rolnika

Hodowla

Żywienie wpływa na wydajność nie tylko podczas laktacji. Już od pierwszych chwil życia cieliczki to, co i w jakiej formie jest jej podawane, kształtuje jej produkcyjność. Dlatego do pasz, zarówno płynnych, jak i stałych, podawanych jałowicom remontowym musimy przykładać bardzo dużo uwagi.


Pojęcie kulawizn kojarzone jest najczęściej jako problem zdrowotny występujący u loch. Tymczasem jest to również poważne zagrożenie wśród tuczników czy nawet warchlaków.Niesie przy tym za sobą straty ekonomiczne związane z wolniejszym tempem wzrostu i wyższym kosztem opieki zwierząt. Kulawizny są wywoływane często poprzez czynniki zakaźne, jak również nadmierne narażenie zwierzęta na stres w stadzie. Stąd, ważne jest by zapewnić zwierzętom optymalny mikroklimat w pomieszczeniu a także odpowiednie żywienie.

Na Gali Mlecznej organizowanej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka krowy rasy simentalskiej zajęły I miejsce w kategorii średniej wydajności stada powyżej 50 sztuk.

Są nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. Jest to informacja potwierdzona przez Główny Inspektorat Weterynaryjny, który wskazuje na trzynaście nowych przypadków chorobowych. Podana liczba zachorowań dzików wzbogaca ich ogólną liczbę, która łącznie sięga prawie trzystu przypadków. Wspomniane zachorowania odnotowano na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

W prowadzeniu stada bydła mięsnego bardzo ważnym elementem jest ocena kondycji krów wchodzących w skład hodowli. to właśnie dobre wyniki reprodukcji w stadach mięsnych decydują o opłacalności tego kierunku produkcji. Są elementy, o jakich rolnik powinien bezwzględnie pamiętać przy prowadzeniu tego rodzaju hodowli. Priorytet hodowcy powinny tu stanowić coroczne uzyskanie cielęcia od krowy, utrzymanie właściwego sezonu ocieleń oraz łatwe porody.

Ministerstwa Rolnictwa otrzymało petycję, która dotyczy zakazu stosowania w Polsce toksycznych pestycydów szkodzących pszczołom. Resort traktuje owe postulaty, jako kolejny głos w trwającej dyskusji, która ma rozstrzygnąć o zabezpieczeniu losu pszczół w Polsce. I wyjaśnia.

O kryteriach, które decyduą o ocenie bydła mlecznego w Relacji z 28. Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Dodatkowo istotna wypowiedź Kena Proctora, sędziego z Wielkiej Brytanii, który prezentuje klucz istotnych cech przy ocenie zwierząt. 

Osiągnięcie satysfakcjonujących wyników odchowu prosiąt zależy między innymi od postępowania z lochami w ostatnich tygodniach trwania ciąży.

Lada chwila bydło w mniejszych gospodarstwach wyjdzie na pastwiska, jednak wcześniej należy zwierzęta do tej zmiany przygotować.

Zawód bacy i juhasa przeżywa ostatnio renesans. Święto Bacowskie w ludźmierskim Sanktuarium było więc w tym roku także szczególnie uroczyste.