Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Decyzja o utworzeniu w Polsce 1325 tzw. pszczelich stołówek, to jedno z założeń Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom, których przedstawiciele spotkali się 19 lipca z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych i Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Cukrownie, PIORIN oraz firmy chemiczne alarmują, że plantacje buraka cukrowego opanowuje chwościk burakowy. Nie powinien dziwić ten fakt, gdyż w większości regionów kraju od tygodni panują idealne warunki dla jego rozwoju.

Ministerstwo Rolnictwa nadesłało informację na temat odszkodowań, przysługującym rolnikom za zabite i ubite zwierzęta. Kiedy przysługuje odszkodowanie, a kiedy nie? Kiedy rolnik otrzymuje rekompensatę?
Poniżej całość ministerialnej informacji na ten temat.

Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie  określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, dotyczący m.in. wprowadzenia całorocznego okresu polowań na dziki w całym kraju oraz wydłużenia okresu polowań na jelenie i daniele.

Hodowanie pszczół na terenie miast jest coraz popularniejsze. Na całym świecie na dachach budynków, balkonach, przydomowych ogródkach stawia się ule w centrach miast. Ta tendencja widoczna jest także w Polsce. 

W tym roku w Polsce wystąpiło 31 ognisk ASF u świń. Zidentyfikowano również 250 przypadków ASF u dzików.

W wyniku naturalnych procesów wentylacji w środowisku o niskiej wilgotności przez 30 dni w przypadku zboża i 90 dni w przypadku słomy może dojść do utraty zdolności do aktywnego działania wirusa ASF. Jeżeli zboże pozyskiwane jest ze źródeł komercyjnych i zostało poddane uprzednio profesjonalnym procesom suszenia, nie powinno stanowić potencjalnego wektora szerzenia się choroby – przekonuje Ministerstwo Rolnictwa.

Copa i Cogeca po tym, jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wydały pozytywna ocenę naukową, wystosowały wspólny list do państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym wzywają do wydania ponownego  15– letniego zezwolenia na stosowanie glifosatu.

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, że w każdej porze roku zwierzęta były karmione inną paszą. Gdy jednak hoduje się kury na wolnym wybiegu, warto wykorzystać kilka nadal dobrych pomysłów, by jaja były smaczniejsze i... ładniejsze.

Podkategorie