Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Od ponad roku wiatraki mogą powstawać w odległości od zabudowań nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości tzw. zasada 10 H. W związku z przygotowywana przez Ministerstwo Energii nowelizacją sprawa odległości znów jest dyskutowana. 

Prawo do uzyskania świadczenia w postaci tzw. „wcześniejszej” emerytury rolniczej, tj. emerytury rolniczej  w wieku niższym niż emerytalny (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) ma charakter wygasający – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja Europejska wydała zgodę na zwiększenie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. W związku z tym już od 16 października wypłacana kwota zwiększy się z 50 do 70%.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie działań mających na celu usystematyzowanie terminów naborów wniosków na poszczególne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak, aby terminy naborów nie pokrywały się i odbywały się przez cały rok.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.