Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Postępowania dotyczące nowych przepisów będzie prowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednostką odpowiedzialną została delegatura urzędu w Bydgoszczy.

Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na zainteresowanych – 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Z oferty mogą skorzystać ambitni i zdolni maturzyści, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.

Rada Ministrów przyjęła projekt, który przewiduje, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Nowe rozwiązanie dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

Resort rolnictwa poinformował, że za kilka dni obwiązać zacznie rozporządzenie, które reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Członkowie klubu parlamentarnego Kukiz’15 złożyli w Sejmie projekt ustawy rozszerzający możliwości sprzedawania żywności przez samych rolników o dystrybucję w sklepach, restauracjach i stołówkach. Produkty „bezpośrednio od rolnika” byłyby zatem dostępne… u pośredników.

Okazuje się, że jeśli zostaną niewykorzystane środki finansowe z pakietu nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, wsparcie będą mogli otrzymać rolnicy do określonej przepisami produkcji mleka.