Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie działań mających na celu usystematyzowanie terminów naborów wniosków na poszczególne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak, aby terminy naborów nie pokrywały się i odbywały się przez cały rok.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina rolnikom, że pracownik KRUS, który puka do waszych drzwi, nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu!

– Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której Zarządy Okręgowe PZŁ, mimo sprzeciwów uparcie forsują kandydatury kół łowieckich nie potrafiących i nie chcących współpracować z miejscowymi rolnikami – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.