Finanse i prawo

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r. pod poz. 4579 zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego.

W nowej perspektywie finansowej Polska z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otrzyma na politykę spójności 82,5 mld euro, przy czym ponad 27,4 mld euro, czyli około 115,6 mld zł zostanie przeznaczonych na POIiŚ 2014-2020.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju.

Do 15 lipca można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na przedsięwzięcia w ramach środka 1.3 "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" PO RYBY 2007 - 2013.

W przyszłym, a nie w tym tygodniu, jak pierwotnie planowano, rząd przyjmie opinię o prezydenckim projekcie obniżenia wieku emerytalnego zakładającym możliwość przechodzenia na emeryturę kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn w wieku 65 lat. 

Trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się ustawianiem przetargów na dzierżawę gruntów rolnych w województwie lubuskim zatrzymali policjanci CBŚP

Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, w którym jednym z pasażerów pojazdu okazał się kucyk.

W sejmowym internetowym systemie projektów ustaw znalazł się projekt Ustawy o zmianie ustawy - prawo łowieckie. Ustawa reguluje kwestię zabezpieczenia prawa własności nieruchomości rolnych oraz udział właścicieli lub dzierżawców w szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, łosie, sarny i daniele oraz przy wykonywaniu polowania.

Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r., wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str.10), zgodnie z którym Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.