Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Ministerstwo rolnictwa informuje, że przedłużone zostały terminy przedkładania, do zatwierdzenia przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR, programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r. w oparciu o zapisy Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń tych organizacji w Polsce na lata 2018-2022.

ARiMR informuje, że od 25 września rolnicy, którzy zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia. Wszyscy zainteresowani mają miesiąc, żeby przygotować się do złożenia odpowiedniej dokumentacji.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instrument wsparcia „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. w tej sprawie 

ARiMR informuje, że w połowie września planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków "Inwestycje w akwakulturę" na realizację operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze. Na pomoc w tym naborze została przeznaczona kwota 100 mln zł. Ogłoszenie o terminie i zasadach ubiegania się o takie wsparcie pojawi się na portalu internetowym ARiMR. 

Od ponad roku wiatraki mogą powstawać w odległości od zabudowań nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości tzw. zasada 10 H. W związku z przygotowywana przez Ministerstwo Energii nowelizacją sprawa odległości znów jest dyskutowana. 

Prawo do uzyskania świadczenia w postaci tzw. „wcześniejszej” emerytury rolniczej, tj. emerytury rolniczej  w wieku niższym niż emerytalny (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) ma charakter wygasający – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja Europejska wydała zgodę na zwiększenie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. W związku z tym już od 16 października wypłacana kwota zwiększy się z 50 do 70%.