Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Od 1 września w wędzonych produktach dopuszczalny poziom benzopirenu (jeden ze związków WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) w 1 kg wędliny będzie...

Wszystkie zakłady pakowania jaj mają być objęte kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – jest to założenie projektu ustawy, którą wkrótce zajmie się rząd...

Realizując obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.), minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje, że dodatkowe kwoty...

Projekt zmiany Konstytucji przewidujący zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych trafi do sejmowej komisji środowiska - zdecydował Sejm w piątkowym głosowaniu. W projekcie podkreślono, że lasy są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, aby stworzyć podstawy prawne do kupna przez młodych rolników ziemi z zasobu ANR...

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie po raz kolejny ostrzega przed działalnością firmy Expo-Guide (dawniej FairGuide/Construct Data Verlag), która wyraźnie nasila próby dotarcia i wyłudzenia pieniędzy od wystawców targowych w Polsce.

Według uchwalonej wczoraj nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, obszary gruntów rolnych do wielkości 0,5 ha będzie można przeznaczać pod budownictwo bez konieczności zgody ministra rolnictwa. Ustawa następnie, trafi pod obrady Senatu.

 

 

Już od 9 czerwca 2014 r. rozpoczną działalność specjalne Zespoły Ekspertów, które bezpłatnie będą pomagały rolnikom i innym beneficjentom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy...

Chcąc zabezpieczyć sobie prawo do ochrony socjalnej, nie tracąc jednocześnie praw nabytych w okresie wcześniejszym, rolnicy realizujący swoje prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Wspólnoty powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę w przedmiotowym zakresie. Warto wiedzieć, że w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej...