Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Rolnik miałby wpisywać do rejestru wszystkie czynności łącznie z mechanicznym usuwaniem chwastów. Tak nie może być – Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła swoją opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Ministerstwo Środowiska, w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowało projekt rozporządzenia uchylającego moratorium na polowanie na łosia.

PROW 2014 -2020 uruchomił nowy rodzaj wsparcia, który dotyczy dofinansowań do inwestycji w gospodarstwach położonych w obszarach "Natura 2000". Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.