Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie nasilonych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwłaszcza na terenie północnej i północno-zachodniej części Polski, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do rządu o podjęcie działań w celu udzielenia jak najszybszej, skutecznej pomocy gospodarstwom zniszczonym przez żywioł.

Tegoroczna aura szczególnie obfitowała w wydarzenia niekorzystne dla rolnictwa. Przymrozki, podtopienia, nawałnice i wichury spowodowały duże straty. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy mają ochronę ubezpieczeniową? Czego mogą się spodziewać ci, którzy nie ubezpieczyli gospodarstwa?

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt rozporządzenia, którym wprowadzone mają zostać kryteria uznawania elementów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Napływa wiele wniosków z terenów zniszczonych  nawałnicą, a organy na szczeblu wojewódzkim nie są w stanie ich zatwierdzić. Co robić w takiej sytuacji z niekompletnym wnioskiem?

Może się zdarzyć, że emeryt, który osiągnął wiek emerytalny a nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, po zamianie częściowej emerytury rolniczej na emeryturę rolniczą będzie otrzymywał do wypłaty tylko część składkową świadczenia, która będzie niższa niż częściowa emerytura rolnicza – przyznaje ministerstwo rolnictwa, zapytane w tej sprawie przez izbę rolniczą.