Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

PROW 2014 -2020 uruchomił nowy rodzaj wsparcia, który dotyczy dofinansowań do inwestycji w gospodarstwach położonych w obszarach "Natura 2000". Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. 

Ministerstwo rolnictwa informuje, że przedłużone zostały terminy przedkładania, do zatwierdzenia przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR, programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r. w oparciu o zapisy Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń tych organizacji w Polsce na lata 2018-2022.

ARiMR informuje, że od 25 września rolnicy, którzy zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia. Wszyscy zainteresowani mają miesiąc, żeby przygotować się do złożenia odpowiedniej dokumentacji.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instrument wsparcia „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. w tej sprawie 

ARiMR informuje, że w połowie września planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków "Inwestycje w akwakulturę" na realizację operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze. Na pomoc w tym naborze została przeznaczona kwota 100 mln zł. Ogłoszenie o terminie i zasadach ubiegania się o takie wsparcie pojawi się na portalu internetowym ARiMR. 

Od ponad roku wiatraki mogą powstawać w odległości od zabudowań nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości tzw. zasada 10 H. W związku z przygotowywana przez Ministerstwo Energii nowelizacją sprawa odległości znów jest dyskutowana. 

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.