Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Przypominamy rolnikom, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1419).

Resort rolnictwa pracuje nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych m.in. w zakresie przyznania wsparcia dla producentów mleka, świń oraz owiec w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt oraz owiec

Dotychczasowy model promocji polskiej gospodark działa źle.Do pierwszego czytania sejmowego trafił właśnie rządowy projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. To flagowy projekt Ministerstwa Rozwoju, którego realizacja ma zapewnić polskim przedsiębiorcom i markom dynamiczna ekspansję na światowych rynkach.

Doskonałe kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną i wodno – ściekową dla samorządów lokalnych może stanowić wydana i opracowana przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) ukazała się książka  pt. „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich".

Od 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą zarówno praw pracowników tymczasowych, jak i funkcjonowania agencji zatrudnienia.

Czy rolnika dotyczy monitoring paliwa? Jak przewozić, tankować i przechowywać paliwo? Rolnicy pytają, pyta też i Farmer. Odpowiedzi nie ma.


Gospodarstwa związane z rybami mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie swej działalności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 9 czerwca przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, chowem lub hodowlą ryb mogą składać wnioski o wsparcie.

Zmiany klimatu są tematem cyklicznie organizowanych konferencji, nad którymi pieczę w wymiarze globalnym sprawuje ONZ. Rezultatem ostatniego szczytu klimatycznego we Francji było tzw. Porozumienie Paryskie. Kraje uczestniczące w wydarzeniu zobowiązały się do podjęcia działań w kierunku ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia. Porozumienie ma zacząć obowiązywać od 2020 roku. W czasie, gdy Polska przygotowuje się do szczytu COP 24, gdzie dużo miejsca ma zostać poświęcone właśnie porozumieniu, prezydent USA zadecydował, że wycofuje swój kraj z tych ustaleń.

Nowelizacja ustawy o wspólnej polityce rolnej była jedną z decyzji, która została podjęta przez posłów podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Wprowadzone zmiany mają pozwolić na przekazywanie z budżetu państwa środków, które będą finansować projekty szkoleniowe realizowane przez szkoły rolnicze lub leśne w ramach działania programu "Transfer wiedzy i działalność informacyjna", który jest częścią PROW 2014-2020.

Ustawa o podatku rolnym została znowelizowana przez Sejm. Dzięki temu zostanie ograniczona zasada solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z zapłaty podatku rolnego od nieruchomości lub leśnego. Posłowie zadecydowali, że w takim przypadku podatnicy będą obciążeni w stopniu odpowiadającego ich udziałom. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu a w życie wejdzie 14 dni od daty ogłoszenia.