Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Zdaniem Lubuskiej Izby Rolniczej wprowadzenie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych nie poprawi w sposób spektakularny infrastruktury drogowej w gminach, natomiast dość szybko wpłynie na wzrost cen artykułów rolno spożywczych, które dotkną odbiorców końcowych – konsumentów.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Postępowania dotyczące nowych przepisów będzie prowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednostką odpowiedzialną została delegatura urzędu w Bydgoszczy.

Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na zainteresowanych – 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Z oferty mogą skorzystać ambitni i zdolni maturzyści, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.

Rada Ministrów przyjęła projekt, który przewiduje, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Nowe rozwiązanie dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

Resort rolnictwa poinformował, że za kilka dni obwiązać zacznie rozporządzenie, które reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Członkowie klubu parlamentarnego Kukiz’15 złożyli w Sejmie projekt ustawy rozszerzający możliwości sprzedawania żywności przez samych rolników o dystrybucję w sklepach, restauracjach i stołówkach. Produkty „bezpośrednio od rolnika” byłyby zatem dostępne… u pośredników.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.