Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na zainteresowanych – 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Z oferty mogą skorzystać ambitni i zdolni maturzyści, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.

Rada Ministrów przyjęła projekt, który przewiduje, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Nowe rozwiązanie dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

Resort rolnictwa poinformował, że za kilka dni obwiązać zacznie rozporządzenie, które reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Członkowie klubu parlamentarnego Kukiz’15 złożyli w Sejmie projekt ustawy rozszerzający możliwości sprzedawania żywności przez samych rolników o dystrybucję w sklepach, restauracjach i stołówkach. Produkty „bezpośrednio od rolnika” byłyby zatem dostępne… u pośredników.

Okazuje się, że jeśli zostaną niewykorzystane środki finansowe z pakietu nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, wsparcie będą mogli otrzymać rolnicy do określonej przepisami produkcji mleka.

Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na usuwanie materiałów zawierających azbest. Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w 2017 roku programy wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. W wielu regionach kraju nadal trwają nabory wniosków o dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem z działania M16 "WSPÓŁPRACA" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na dodatkowe szkolenie, którego celem jest omówienie dokumentów aplikacyjnych: wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy, wniosku o płatność oraz zasad przyznawania pomocy w ramach działania M16 "WSPÓŁPRACA" objętego PROW na lata 2014-2020.