Logo Świat Rolnika


Dotacje i dopłaty

chmiel-hop

Maksymalne dopłaty przy ubezpieczaniu upraw

Rząd przewiduje maksymalne dopuszczone przez Unię Europejską wymiary dopłat do ubezpieczeń.

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. Rząd przewiduje maksymalne dopuszczone przez Unię Europejską wymiary dopłat do ubezpieczeń. Rozporządzenie będzie oddziaływać na prawie 1,4 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.

Temat dopłat do ubezpieczeń zwierząt i upraw stał się głośny od czasu dotkliwej klęski suszy z 2015 roku. O konieczności maksymalizowania wsparcia dla rolników, zachęcania do ubezpieczania się i namawiania ubezpieczycieli do zwiększania ofert o kolejne ryzyka głośno mówiły te partie, które zabiegały o głosy polskiej wsi. Wśród obietnic i postulatów pojawiały się nawet takie, które mówiły o niemal całościowym pokrywaniu składek na ubezpieczenia przez państwo. Oczywiście, takie rozwiązanie byłoby niemożliwe nie tylko z punktu widzenia finansów państwa, ale również ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa UE.

Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-20 intensywność pomocy państwa nie może przekroczyć 65 proc. kosztów składek ubezpieczeniowych. W projekcie rozporządzenia rząd zaproponował wsparcie w wysokości właśnie limitu sześćdziesięciu pięciu procent.

Dopłata 65 proc. składki do 1 ha będzie obowiązywała w przypadku upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. W przypadku dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich na pomoc będą mogli liczyć hodowcy bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że stosowanie dopłat będzie miało wpływ na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw z uwagi na obniżenie kosztów ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie oraz zapewnienie środków na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, a także na zwiększenie liczby zawartych przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W przełożonym niedawno Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 zaplanowano łączną kwotę 802,5 mln złotych na ubezpiecznie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Powierzchnia upraw, które ucierpiały w Polsce z powodu suszy to 2583 tysiące hektarów (to stan na 16 ...

Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę "End the Cage Era", czyli  "Koniec Ery Klatek". Rozpoc...

Z dyrektorem Instytutu Gospodarki Rolnej Jackiem Podgórskim na temat sytuacji na rynku owoców rozmawia ...

Tegoroczne obserwacje wspólnotowego rynku wołowiny potwierdzają istnienie trendu, który z punktu widz...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.