Logo Świat Rolnika


Dotacje i dopłaty

chmiel-hop
05 październik 2017

Maksymalne dopłaty przy ubezpieczaniu upraw

Rząd przewiduje maksymalne dopuszczone przez Unię Europejską wymiary dopłat do ubezpieczeń.

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. Rząd przewiduje maksymalne dopuszczone przez Unię Europejską wymiary dopłat do ubezpieczeń. Rozporządzenie będzie oddziaływać na prawie 1,4 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.

Temat dopłat do ubezpieczeń zwierząt i upraw stał się głośny od czasu dotkliwej klęski suszy z 2015 roku. O konieczności maksymalizowania wsparcia dla rolników, zachęcania do ubezpieczania się i namawiania ubezpieczycieli do zwiększania ofert o kolejne ryzyka głośno mówiły te partie, które zabiegały o głosy polskiej wsi. Wśród obietnic i postulatów pojawiały się nawet takie, które mówiły o niemal całościowym pokrywaniu składek na ubezpieczenia przez państwo. Oczywiście, takie rozwiązanie byłoby niemożliwe nie tylko z punktu widzenia finansów państwa, ale również ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa UE.

Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-20 intensywność pomocy państwa nie może przekroczyć 65 proc. kosztów składek ubezpieczeniowych. W projekcie rozporządzenia rząd zaproponował wsparcie w wysokości właśnie limitu sześćdziesięciu pięciu procent.

Dopłata 65 proc. składki do 1 ha będzie obowiązywała w przypadku upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. W przypadku dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich na pomoc będą mogli liczyć hodowcy bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że stosowanie dopłat będzie miało wpływ na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw z uwagi na obniżenie kosztów ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie oraz zapewnienie środków na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, a także na zwiększenie liczby zawartych przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W przełożonym niedawno Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 zaplanowano łączną kwotę 802,5 mln złotych na ubezpiecznie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

To nie jest łatwa wiosna dla kukurydzy. Wilgoć opóźnia siewy, gdyż w wielu regionach trudno wjechać w pol...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...