Logo Świat Rolnika


Dotacje i dopłaty

chmiel-hop
05 październik 2017

Maksymalne dopłaty przy ubezpieczaniu upraw

Rząd przewiduje maksymalne dopuszczone przez Unię Europejską wymiary dopłat do ubezpieczeń.

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. Rząd przewiduje maksymalne dopuszczone przez Unię Europejską wymiary dopłat do ubezpieczeń. Rozporządzenie będzie oddziaływać na prawie 1,4 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.

Temat dopłat do ubezpieczeń zwierząt i upraw stał się głośny od czasu dotkliwej klęski suszy z 2015 roku. O konieczności maksymalizowania wsparcia dla rolników, zachęcania do ubezpieczania się i namawiania ubezpieczycieli do zwiększania ofert o kolejne ryzyka głośno mówiły te partie, które zabiegały o głosy polskiej wsi. Wśród obietnic i postulatów pojawiały się nawet takie, które mówiły o niemal całościowym pokrywaniu składek na ubezpieczenia przez państwo. Oczywiście, takie rozwiązanie byłoby niemożliwe nie tylko z punktu widzenia finansów państwa, ale również ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa UE.

Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-20 intensywność pomocy państwa nie może przekroczyć 65 proc. kosztów składek ubezpieczeniowych. W projekcie rozporządzenia rząd zaproponował wsparcie w wysokości właśnie limitu sześćdziesięciu pięciu procent.

Dopłata 65 proc. składki do 1 ha będzie obowiązywała w przypadku upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. W przypadku dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich na pomoc będą mogli liczyć hodowcy bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że stosowanie dopłat będzie miało wpływ na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw z uwagi na obniżenie kosztów ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie oraz zapewnienie środków na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, a także na zwiększenie liczby zawartych przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W przełożonym niedawno Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 zaplanowano łączną kwotę 802,5 mln złotych na ubezpiecznie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...