Logo Świat Rolnika


Dotacje i dopłaty

chmiel-hop
05 październik 2017

Maksymalne dopłaty przy ubezpieczaniu upraw

Rząd przewiduje maksymalne dopuszczone przez Unię Europejską wymiary dopłat do ubezpieczeń.

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. Rząd przewiduje maksymalne dopuszczone przez Unię Europejską wymiary dopłat do ubezpieczeń. Rozporządzenie będzie oddziaływać na prawie 1,4 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.

Temat dopłat do ubezpieczeń zwierząt i upraw stał się głośny od czasu dotkliwej klęski suszy z 2015 roku. O konieczności maksymalizowania wsparcia dla rolników, zachęcania do ubezpieczania się i namawiania ubezpieczycieli do zwiększania ofert o kolejne ryzyka głośno mówiły te partie, które zabiegały o głosy polskiej wsi. Wśród obietnic i postulatów pojawiały się nawet takie, które mówiły o niemal całościowym pokrywaniu składek na ubezpieczenia przez państwo. Oczywiście, takie rozwiązanie byłoby niemożliwe nie tylko z punktu widzenia finansów państwa, ale również ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa UE.

Zgodnie z wytycznymi UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-20 intensywność pomocy państwa nie może przekroczyć 65 proc. kosztów składek ubezpieczeniowych. W projekcie rozporządzenia rząd zaproponował wsparcie w wysokości właśnie limitu sześćdziesięciu pięciu procent.

Dopłata 65 proc. składki do 1 ha będzie obowiązywała w przypadku upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. W przypadku dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich na pomoc będą mogli liczyć hodowcy bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że stosowanie dopłat będzie miało wpływ na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw z uwagi na obniżenie kosztów ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie oraz zapewnienie środków na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, a także na zwiększenie liczby zawartych przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W przełożonym niedawno Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 zaplanowano łączną kwotę 802,5 mln złotych na ubezpiecznie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zbiory rzepaku w większości województw dobiegły końca. Czy można na nim zarobić?

W wyniku intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska przygotowała proje...