Logo Świat Rolnika


Dotacje i dopłaty

pole-polska
02 październik 2017

Płatność za zazielenienie to 309,77 zł/ha. Jakie są stawki innych płatności za 2017 rok?

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.

W projektowanych rozporządzeniach ministerstwa stawki zostały określone w następującej wysokości:

- Jednolita płatność obszarowa

461,55   

zł/ha

- Płatność za zazielenienie

309,77   

zł/ha

- Płatność dla młodego rolnika

214,82   

zł/ha

- Płatność dodatkowa

177,02   

zł/ha

- Płatność do bydła

291,03   

zł/szt.

- Płatność do krów

371,46   

zł/szt.

- Płatność do owiec

101,85   

zł/szt.

- Płatność do kóz

60,08   

zł/szt.

- Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha)

606,52   

zł/ha

- Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)

303,26   

zł/ha

- Płatność do roślin pastewnych

386,46   

zł/ha

- Płatność do chmielu

2198,06   

zł/ha

- Płatność do ziemniaków skrobiowych

1163,02   

zł/ha

- Płatność do buraków cukrowych

1563,46   

zł/ha

- Płatność do pomidorów

1654,30   

zł/ha

- Płatność do truskawek

1118,75   

zł/ha

- Płatność do lnu

374,86   

zł/ha

- Płatność do konopi włóknistych

303,06   

zł/ha

- Płatność do tytoniu - Virginia

3,82   

zł/kg

- Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

2,68   

zł/kg

minrol.gov.pl/MD/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...