Finanse

Jest już termin naboru wniosków! Restrukturyzacja małych gospodarstw 2019

Każdy rolnik zna sens skrótu PROW. W ramach Programu nabory na restrukturyzację to działania jedne z najbardziej popularnych wśród wnioskodawców. Znamy już terminy naborów ogłoszone przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Rolnik (lub jego małżonek!) może złożyć wniosek od 28 do 29 marca, aby uzyskać środki finansowe w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

 

ARMiR przypomina warunki, jakie należy spełnić. Rolnik zapewnia, że:

 

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,

 

  • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 

  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.).

 

RW/Pomorska.pl/ARMiR/Pixabay.com


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.