Finanse

Komisja Europejska zwróci rolnikom środki przeznaczone na ochronę inwentarza!

Komisja Europejska podjęła decyzję, dotyczącą otrzymania przez rolników pełnego odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta będące pod ochroną prawną, takie jak wilki. Inwestycje poczynione przez rolników celem zapobieżenia takim szkodom (budowa elektrycznych ogrodzeń, zakup psów stróżujących) zostaną w pełni zrekompensowane.

Dzisiejsza decyzja ma na celu zwiększenie wsparcia dla rolników na obszarach występowania dużych drapieżników.

Sukces unijnej polityki ochrony zależy częściowo od skutecznego zarządzania konfliktami związanymi z ochroną chronionych zwierząt. Wsparcie w zakresie rozwiązywania konfliktów związanych z ochroną zwierząt chronionych można uzyskać z funduszy UE, w szczególności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych (pomoc państwa).

Zasady pomocy państwa dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione są określone w wytycznych Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w okresie od 2014 do 2020 r. Do tej pory można było liczyć na zwrot zaledwie 80% inwestycji ze środków państwowych.. Dzisiejsza decyzja zmienia wytyczne w celu dostosowania tej stawki do 100%. Państwa członkowskie będą również miały możliwość zwrotu 100% tak zwanych kosztów pośrednich, takich jak koszty weterynaryjne wynikające z leczenia rannych zwierząt i kosztów pracy związanych z poszukiwaniem zaginionych zwierząt w następstwie ataku chronionego zwierzęcia.

źródło: ec.europa.eu
fot. pixabay

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.