Logo Świat Rolnika


Finanse

28 wrzesień 2017

KRIR: Konieczne pełne wypłacenie odszkodowań w najkrótszym czasie

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie nasilonych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwłaszcza na terenie północnej i północno-zachodniej części Polski, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do rządu o podjęcie działań w celu udzielenia jak najszybszej, skutecznej pomocy gospodarstwom zniszczonym przez żywioł.

– W pierwszej kolejności należy przekazać komisjom szacującym, powołanym przez wojewodów, jasnych i przejrzystych zasad postępowania. W przypadku wystąpienia nagłych katastrof, komisje mają wiele wątpliwości, co do sposobu szacowania strat. Ważne jest też, aby procedury te odbywały się w jak najkrótszym możliwym czasie, aby można było wypłacić pełne odszkodowania

– informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Ponadto, samorząd rolniczy wnioskuje o natychmiastową wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 r. rolnikom, którzy jeszcze ich nie otrzymali. W tej grupie jest wielu rolników, którzy dodatkowo ucierpieli w wyniku nawałnic. Należy też, jak zaznacza KRIR, w pierwszej kolejności wypłacić poszkodowanym rolnikom prowadzącym działalność na obszarach dotkniętych klęską wszystkie przysługujące im środki: zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r., dopłaty do materiału siewnego oraz dopłaty do paliwa rolniczego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wielu rolników, którzy bezpośrednio nie ucierpieli w wyniku nawałnic, nie mogło dokonać zbiorów z powodu nieustających opadów, zalegających na ich ziemiach powalonych drzew czy przerwie w dostawie energii. Zostali oni bez środków do życia i bez pomocy.

Dlatego zdaniem izb rolniczych należałoby stworzyć im możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków spłat ich należności poprzez rozterminowanie zobowiązań kredytowych za ten rok na kolejne 5 lat lub przeniesienie ich na koniec okresu spłaty – przedłużenie terminu spłaty. Znaczącą pomocą będą ocenie samorządu rolniczego także ulgi związane z zapłatą podatku rolnego, przesunięcie terminów spłat zobowiązań i czynszów wobec KOWR oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

KRIR wnioskuje również o pilną zmianę prawa w zakresie zawieranych umów handlowych (tj. umów kontraktu, sprzedaży i skupowych) przez firmy skupowe w taki sposób, aby niemożność wywiązania się przez rolnika z kontraktu z powodu warunków atmosferycznych była traktowana jako działanie siły wyższej, podobnie jak w umowie kontraktacyjnej.

– Krajowa Rada Izb Rolniczych ma świadomość skali pomocy niesionej przez rząd i samorządy, lecz należy wspierać długofalowo działanie zapobiegające klęskom między innymi poprzez nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

– mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

KRIR/Maks Weber/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Lipiec to pierwszy letni miesiąc. Jest to czas, gdy rolnicy powoli przygotowują się do żniw. Z kolei ogrodnicy ci...