Logo Świat Rolnika


Finanse

KRIR: Konieczne pełne wypłacenie odszkodowań w najkrótszym czasie

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie nasilonych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwłaszcza na terenie północnej i północno-zachodniej części Polski, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do rządu o podjęcie działań w celu udzielenia jak najszybszej, skutecznej pomocy gospodarstwom zniszczonym przez żywioł.

– W pierwszej kolejności należy przekazać komisjom szacującym, powołanym przez wojewodów, jasnych i przejrzystych zasad postępowania. W przypadku wystąpienia nagłych katastrof, komisje mają wiele wątpliwości, co do sposobu szacowania strat. Ważne jest też, aby procedury te odbywały się w jak najkrótszym możliwym czasie, aby można było wypłacić pełne odszkodowania

– informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Ponadto, samorząd rolniczy wnioskuje o natychmiastową wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 r. rolnikom, którzy jeszcze ich nie otrzymali. W tej grupie jest wielu rolników, którzy dodatkowo ucierpieli w wyniku nawałnic. Należy też, jak zaznacza KRIR, w pierwszej kolejności wypłacić poszkodowanym rolnikom prowadzącym działalność na obszarach dotkniętych klęską wszystkie przysługujące im środki: zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r., dopłaty do materiału siewnego oraz dopłaty do paliwa rolniczego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wielu rolników, którzy bezpośrednio nie ucierpieli w wyniku nawałnic, nie mogło dokonać zbiorów z powodu nieustających opadów, zalegających na ich ziemiach powalonych drzew czy przerwie w dostawie energii. Zostali oni bez środków do życia i bez pomocy.

Dlatego zdaniem izb rolniczych należałoby stworzyć im możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków spłat ich należności poprzez rozterminowanie zobowiązań kredytowych za ten rok na kolejne 5 lat lub przeniesienie ich na koniec okresu spłaty – przedłużenie terminu spłaty. Znaczącą pomocą będą ocenie samorządu rolniczego także ulgi związane z zapłatą podatku rolnego, przesunięcie terminów spłat zobowiązań i czynszów wobec KOWR oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

KRIR wnioskuje również o pilną zmianę prawa w zakresie zawieranych umów handlowych (tj. umów kontraktu, sprzedaży i skupowych) przez firmy skupowe w taki sposób, aby niemożność wywiązania się przez rolnika z kontraktu z powodu warunków atmosferycznych była traktowana jako działanie siły wyższej, podobnie jak w umowie kontraktacyjnej.

– Krajowa Rada Izb Rolniczych ma świadomość skali pomocy niesionej przez rząd i samorządy, lecz należy wspierać długofalowo działanie zapobiegające klęskom między innymi poprzez nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

– mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

KRIR/Maks Weber/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.