Logo Świat Rolnika


Hodowla

08 listopad 2016

Groźna choroba ptactwa potwierdzona

 

W pobliżu zbiornika wodnego w Dąbie (woj. zachodniopomorskie) znaleziono 50 martwych ptaków. Materiał genetyczny wirusa o wysokiej zjadliwości (HPAI) podtypu H5N8 stwierdzono u 5 padłych dzikich kaczek i jednej mewy. Niemniej nie wywołuje to utraty statusu państwa wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Z komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii dowiadujemy się, że powyższy przypadek HPAI został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (wyniki otrzymane w dniu 5 listopada 2016 roku). Zwłoki ptaków zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

W związku z wystąpieniem wirusa wśród dzikiego ptactwa hodowcom drobiu, którzy posiadają gospodarstwa nieopodal zbiorników wodnych, zaleca się zachowanie ostrożności i stosowanie zasad bioasekuracji, takich jak:

 

  • zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich;

 

  • zaprzestanie karmienia drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest trzymany;

 

  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego.

 

Każde podejrzenie wystąpienia choroby wysoce zjadliwej (HPAI) powinno zostać zgłoszone odpowiednim osobom lub instytucjom (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

 

wetgiw.gov.pl/EZ/Fot.pixabay

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...