Logo Świat Rolnika


Hodowla

Groźna choroba ptactwa potwierdzona

 

W pobliżu zbiornika wodnego w Dąbie (woj. zachodniopomorskie) znaleziono 50 martwych ptaków. Materiał genetyczny wirusa o wysokiej zjadliwości (HPAI) podtypu H5N8 stwierdzono u 5 padłych dzikich kaczek i jednej mewy. Niemniej nie wywołuje to utraty statusu państwa wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Z komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii dowiadujemy się, że powyższy przypadek HPAI został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (wyniki otrzymane w dniu 5 listopada 2016 roku). Zwłoki ptaków zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

W związku z wystąpieniem wirusa wśród dzikiego ptactwa hodowcom drobiu, którzy posiadają gospodarstwa nieopodal zbiorników wodnych, zaleca się zachowanie ostrożności i stosowanie zasad bioasekuracji, takich jak:

 

  • zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich;

 

  • zaprzestanie karmienia drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest trzymany;

 

  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego.

 

Każde podejrzenie wystąpienia choroby wysoce zjadliwej (HPAI) powinno zostać zgłoszone odpowiednim osobom lub instytucjom (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

 

wetgiw.gov.pl/EZ/Fot.pixabay

Hodowla i uprawy

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Potwierdzono wystąpienie nowych ognisk ptasiej grypy. Zaatakował on ptaki już w trzech polskich województwach. Mi...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Jesienią na profilach facebookowych i kontach twitterowych roi się od postów dotyczących zwierząt fu...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Przy okazji rozgorzałej na nowo dyskusji na temat hodowli zwierząt futerkowych, opinia publiczna karmiona jest zak...

Nowy pomysł resortu rolnictwa polega na konieczności prowadzenia ewidencji wejść do zabudowań hodowlanych. Na ra...