Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Podczas wykonywania prac polowych rolnicy zmuszeni są niejednokrotnie do korzystania z dróg publicznych. Często zdarza się, że spowodują zabrudzenia nawierzchni. Fakt, że zabrudzenia muszą być usunięte, nie podlega dyskusji. Jednak, żeby rolnik nie musiał wciąż przerywać wykonywania swoich obowiązków bieżącym usuwaniem zabrudzeń KRIR proponuje nowy znak, który będzie wskazywał, że na drodze występuje zabrudzenie czasowe, które zostanie usunięte, jednak po zakończeniu pracy wykonywanej danego dnia przez rolnika.

Ministerstwo Rolnictwa przypomina, że rolnicy mają już tylko tydzień na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach PROW 2014-2010. Również 31 maja mija termin składania wniosków o dopłaty z PROW 2007-2013, czyli rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych i rolnośrodowiskowych. Szef Resortu Rolnictwa upomina rolników o jak najszybsze złożenie dokumentów.

Wśród rozlicznych programów wsparcia z ARiMR oraz innych powiązanych instytucji rolnicy mają również możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy de minimis. O co chodzi?

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego jest za wprowadzeniem programu redukcji wielkości produkcji mleka, jako stałego elementu. Był to jednorazowy zabieg, który spowodował ograniczenie spadku cen mleka w krajach UE, jak Anglia, Irlandia, Niemcy i Francja. Mówi się, że jest to pozytywna informacja dla sektora mleczarskiego, ponieważ może wprowadzić stabilność w branży.

Sławomir Izdebski złożył do Zbigniewa Ziobry wniosek o wznowienie śledztwa ws. śmierci byłego lidera Samoobrony Andrzeja Leppera -  dla swiatrolnika.info potwierdziła Wioletta Olszewska z Wydziału Komunikacji i Kontroli, informując jednocześnie, że wniosek ten zostanie zgodnie z właściwością przekazany do Prokuratury Krajowej.

Do 25 czerwca rolnicy mogą w Agencji Rynku Rolnego składać wnioski o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w  rolnictwie.

Z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd Okręgowy w Sieradzu. Sędziowie SN mieli wskazać, które przepisy - nowe czy stare - obowiązują przy prowadzeniu licytacji komorniczych. Czy do licytacji nabycia nieruchomości rolnej może stanąć osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym?

Znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących środków ochrony roślin stanowią gwarancję spokoju i bezpieczeństwa rolnika. Niniejszy artykuł przedstawia zachowania, za które rolnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo polska wieś zapisała się na kartach polskiej historii. Podczas II wojny światowej mieszkańcy terenów wiejskich wykazywali się patriotyczną postawą: udzielali pomocy potrzebującym, zwłaszcza Ukraińcom, walczyli w oddziałach partyzanckich, żywili mieszkańców miast i żołnierzy ruchu oporu. Te fakty historyczne związane z polską wsią zostały zauważone przez połów, którzy złożyli do Sejmu projekt ustawy. Jego celem jest ustanowienie 12 lipca, jako Dnia Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi. Genezą tej daty jest pierwsza pacyfikacja Michniowa i apogeum mordów na Kresach Wschodnich.

Ministerstwo Środowiska nie wyklucza takiej możliwości, ale ostateczna decyzja o finansowaniu zabiegów wapnowania będzie zależała od zidentyfikowanych przez wfośigw priorytetów związanych z ochroną środowiska w ich regionie oraz charakterystyki gleb, powodów pogorszenia jej jakości oraz sposobu jej użytkowania.