Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

Ustawa umożliwiająca wycinkę drzew na prywatnych posesjach wywołała burzę porównywalną niemalże do tematu możliwości przeprowadzania aborcji. Czy wrzask jest podnoszony słusznie?

Rząd przyjął, we wtorek 21 marca, projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc skierowana jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

Owca Plus – to nazwa kolejnej edycji  konkursu organizowanego przez zarząd Województwa Śląskiego, którego celem  czynna ochrona bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec na wybranych halach i polanach górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.