Logo Świat Rolnika

Ekologia

21 marca został mianowany jako Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, natomiast jego celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat lasów oraz ich roli dla środowiska i społeczeństwa.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje kolejną już edycję  konkursu ,,Gmina Przyjazna Rowerzystom”,  którego celem jest zebranie i promocja informacji o gminach, które aktywnie wspierają rozwój turystyki rowerowej, promują aktywny wypoczynek na rowerach i tworzą infrastrukturę rowerową. 

Poprawa jakości powietrza, rozwój geotermii i możliwości dofinansowania ekologicznych działań samorządów to główne tematy rozmów prof. Jana Szyszko z samorządowcami w Sieradzu, które odbyło się 15 marca 2017 roku. 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie środowiska.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego wraz z partnerami ze Szwecji i Finlandii ubiega się  o przyznanie projektu pod tytułem “WATERDRIVE".