Logo Świat Rolnika

Ekologia

Obecnie, turystyka jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, zwłaszcza w obliczu wzrostu produktywności rolnictwa i konieczności znalezienia dochodu przez mieszkańców wsi w innych sektorach. Niezrównoważony, gwałtowny rozwój wsi może prowadzić jednak do nadmiernej eksploatacji zasobów obszarów wiejskich ,co pociągnie za sobą zmiany wyglądu Polskich wsi. Powinniśmy pamiętać, że środowisko naturalne, które stanowi dobro wspólne, jest podstawowym zasobem biznesu agroturystycznego. Dlatego tak ważny jest rozwój gospodarstw wiejskich w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. 

Zrealizowane przez polskich naukowców badanie nie potwierdziło powszechnego przekonania o związku pomiędzy regularnym piciem soków owocowych, a nadwagą u młodzieży. Wyniki tych badań wspierają wcześniejsze badania innych autorów, że dieta osób regularnie pijących soki owocowe jest bogatsza w witaminy, mikro- i makroelementy oraz wiele innych substancji odżywczych, co w sposób bezpośredni przekłada się na poprawę jakości diety i zapewnia korzyści zdrowotne.

Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu. W konsekwencji powoduje to konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się pozostałości w płodach rolnych oraz w środowisku naturalnym.

Na terenie Polski odnotowano występowanie naturalnych basenów sedymentacyjno-strukturalnych wypełnionych wysokotemperaturowymi wodami, stąd nasz kraj posiada bardzo dobre warunki geotermalne.

Historia człowieka od zawsze była nierozerwalne związana z rzekami - oferowały one możliwość dostępu do wody pitnej, były źródłem pożywienia, stanowiły środek transportu. Przez tysiące lat człowiek żył w harmonii z naturalnym rytmem rzek, korzystając z ich bogatych, odnawialnych zasobów.

„Ekologiczne” żarówki, „ekologiczne” samochody, odnawialne źródła energii. Dbałość o środowisko naturalne nie wyklucza dbałości o stan swojego portfela. Czy nam się to podoba czy nie, „zielony biznes” to wciąż biznes. Prawdziwy problem pojawia się jednak w momencie, gdy rzekomo ekologiczne rozwiązania szkodzą przyrodzie w takim samym stopniu lub nawet bardziej niż dotychczasowe „nieekologiczne” praktyki.

Ekologia to termin jednoznacznie kojarzący się z lewicą. Czas by to zmienić. Odrzucając ideologiczny sztafaż ciągnący się za ekologami, prawica powinna docenić rolę problemów środowiskowych. Nie zawsze wymagają dużych kosztów, a czasami pozwalają nawet sporo zaoszczędzić.

13 i 14 października 2015 r. w Warszawie odbywa się, organizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, konferencja Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie. Spotkanie otworzył  Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

Możliwe, że do 2030 r. polscy rolnicy będą musieli wybić około 3 mln sztuk bydła i świń. I to zgodnie z prawem, bo Unia Europejska debatuje nad wprowadzeniem restrykcyjnej dyrektywy o Krajowych Pułapach Emisji dotyczącej m.in. emisji metanu i innych związków azotu.

W Skaryszewie koło Radomia odbywają się Wstępy (targi końskie). To najstarszy i największy jarmark koński w Polsce i jeden z większych w Europie. Tradycja Wstępów sięga XV wieku. Miasto otrzymało pozwolenie na ich organizowanie od króla Władysława Jagiełły w dowód wdzięczności za przekazanie koni rycerstwu walczącemu pod Grunwaldem. Jak co roku, do Skaryszewa przyjechali hodowcy i miłośnicy koni z całej Polski. Nie brakuje też kupców z Niemiec, Francji i Włoch...

Poszukujesz nowych pomysłów na prowadzenie swojego gospodarstwa? Od niedawna prowadzisz ekologiczną działalność rolniczą? Poważnie myślisz o założeniu własnego gospodarstwa ekologicznego? Chcesz nawiązać międzynarodowe kontakty branżowe?

Media, a szczególnie rozmaici eksperci, którzy jako ponoć podmioty niezależne alarmują, że wszystko co zostało wyprodukowane w sposób wielkoprzemysłowy jest szkodliwe a nawet trujące. Chyba nie ma większych hipokrytów - poza politykami - jak właśnie ci eksperci.

W ostatnim czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie Polaków fotowoltaiką. Do inwestycji w panele PV, poza względami środowiskowymi i możliwością sporych oszczędności, przekonują także rozmaite programy wspierające rozwój OZE. Część z nich adresowana jest do właścicieli gospodarstw rolnych, którzy o dofinansowania mogą starać się m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a także ogólnej inicjatywy Prosument.

Jeszcze do 17 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.