Logo Świat Rolnika

Ekologia

Organizacje ekologiczne walczą o humanitarne traktowanie zwierząt, postulując między innymi zamknięcie ferm wielkoprzemysłowych. Lidl za namową obrońców praw zwierząt planuje do 2025 r. zdjąć z półek tzw. jaja "trójki".

31 października wiceminister środowiska Paweł Sałek spotkał się ze szwedzką wiceminister ds. polityki klimatycznej Evą Svedling, by rozmawiać o rozwoju polsko-szwedzkiej współpracy w zakresie ochrony klimatu.

Od wielu lat w Polsce obserwujemy bezradność przedsiębiorców oraz ślepotę organów ścigania w obliczu tzw. organizacji ekologicznych, które zamiast ratować środowisko, wymuszają pieniądze przy pomocy "eko-szantażu".

Park Narodowy "Ujście Warty" od kilku tygodni stanowi przystanek dla migrujących z Polski żurawi. W Lubuskiem ptaki, które rozpoczęły jesienną wędrówkę, zatrzymują się na jakiś czas.

W środę Andrzej Grygoruk został powołany przez ministra środowiska Jana Szyszkę na stanowisko dyrektora największego polskiego parku narodowego. Grygoruk zastąpił odwołanego w kwietniu 2016 roku Romana Skąpskiego. Przez kilka miesięcy obowiązki dyrektora pełniła Małgorzata Górska.

Słoweńskie Stowarzyszenie Pszczelarzy wyszło z inicjatywą utworzenia Światowego Dnia Pszczół obchodzonego w systemie Narodów Zjednoczonych każdego roku 20 maja. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poparł ten pomysł.

Plany w zakresie usprawnienia instrumentów zazieleniania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej nie ułatwią pracy rolnikom – podkreślają w piśmie do Komisji Europejskiej przewodniczący organizacji Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) i Cogeca (Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej)

Eksperci alarmują, że pszczoły miodne wymierają w Polsce w zastraszającym tempie. Pasieka Edukacyjna "Skrzydlaci Przyjaciele" w Mikołowie to odpowiedź na to zagrożenie. Hodowcy-amatorzy we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz firmą TIM S.A. z Bielska Białej już w połowie września zorganizują kolejne warsztaty edukacyjne.