Logo Świat Rolnika


Ekologia

kulik-wielki
31 sierpień 2017

Sukcesy w ochronie kulika wielkiego

Bazując na doświadczeniach ornitologów z Polski oraz zachodniej Europy rozpoczęto czynną ochronę lęgów kulika wielkiego, która polega na grodzeniu gniazd, sztucznej inkubacji jaj oraz podkładaniu klutych jaj lub piskląt do gniazd kulików wielkich.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła długofalowy projekt zmierzający do poprawy stanu ochrony kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański. Czynności zaplanowane w projekcie są spójne z działaniami wskazanymi w Krajowym Planie Ochrony Kulika Wielkiego, który został opracowany w odpowiedzi na obserwowany na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat drastyczny spadek liczebności kulika wielkiego w całej Polsce.

 

Wiosną w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański udało się odnaleźć tylko 5 gniazd kulika wielkiego. We wszystkich gniazdach prawdziwe jaja zastąpiono drewnianymi atrapami, a jaja kulików przetransportowano do inkubatora, gdzie w bezpiecznych warunkach wykluło się kilkanaście piskląt. Niestety wskutek silnej presji drapieżników atrapy jaj bardzo szybko znikały z gniazd i w krótkim czasie wszystkie pary kulików wielkich straciły lęgi. Podjęto więc decyzję o sztucznej hodowli piskląt kulika w specjalnej wolierze. Po osiągnięciu lotności 12 młodych kulików wielkich wypuszczono na łąkach w tym obszarze naturowym. Wszystkie uwalniane ptaki zostały zaobrączkowane, a niektóre otrzymały kolorowe znaczniki, ułatwiające identyfikację poszczególnych osobników.

 

Podjęte w tym roku działania ochronne wskazują, że sztuczna inkubacja jaj oraz hodowla piskląt znacząco przyczynia się do podniesienia sukcesu lęgowego kulika wielkiego. Być może wypuszczone pisklęta wrócą w najbliższych latach na łąki w dolinie Obry i zasilą lokalną populację. Jeden z młodych kulików przebywa w środkowej Francji.


 

Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 jest działaniem ochronnym wynikającym z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 – Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 998). Ochronę kulika wielkiego sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

gdos.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Lipiec to pierwszy letni miesiąc. Jest to czas, gdy rolnicy powoli przygotowują się do żniw. Z kolei ogrodnicy ci...