Logo Świat Rolnika


Ekologia

kulik-wielki

Sukcesy w ochronie kulika wielkiego

Bazując na doświadczeniach ornitologów z Polski oraz zachodniej Europy rozpoczęto czynną ochronę lęgów kulika wielkiego, która polega na grodzeniu gniazd, sztucznej inkubacji jaj oraz podkładaniu klutych jaj lub piskląt do gniazd kulików wielkich.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczęła długofalowy projekt zmierzający do poprawy stanu ochrony kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański. Czynności zaplanowane w projekcie są spójne z działaniami wskazanymi w Krajowym Planie Ochrony Kulika Wielkiego, który został opracowany w odpowiedzi na obserwowany na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat drastyczny spadek liczebności kulika wielkiego w całej Polsce.

 

Wiosną w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański udało się odnaleźć tylko 5 gniazd kulika wielkiego. We wszystkich gniazdach prawdziwe jaja zastąpiono drewnianymi atrapami, a jaja kulików przetransportowano do inkubatora, gdzie w bezpiecznych warunkach wykluło się kilkanaście piskląt. Niestety wskutek silnej presji drapieżników atrapy jaj bardzo szybko znikały z gniazd i w krótkim czasie wszystkie pary kulików wielkich straciły lęgi. Podjęto więc decyzję o sztucznej hodowli piskląt kulika w specjalnej wolierze. Po osiągnięciu lotności 12 młodych kulików wielkich wypuszczono na łąkach w tym obszarze naturowym. Wszystkie uwalniane ptaki zostały zaobrączkowane, a niektóre otrzymały kolorowe znaczniki, ułatwiające identyfikację poszczególnych osobników.

 

Podjęte w tym roku działania ochronne wskazują, że sztuczna inkubacja jaj oraz hodowla piskląt znacząco przyczynia się do podniesienia sukcesu lęgowego kulika wielkiego. Być może wypuszczone pisklęta wrócą w najbliższych latach na łąki w dolinie Obry i zasilą lokalną populację. Jeden z młodych kulików przebywa w środkowej Francji.


 

Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 jest działaniem ochronnym wynikającym z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 – Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 998). Ochronę kulika wielkiego sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

gdos.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie te...

To kolejny zły rok dla rolników. Po chłodnym lecie i niezbyt wysokich plonach są problemy z oziminami. Tam,...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że 25 października w Stałym Komitecie UE nie odbyło się głosowanie w spr...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.