Logo Świat Rolnika


Ekologia

torba-platikowa
28 sierpień 2017

Aż zmniejszymy zużycie: Opłata za foliówkę 10 groszy? A może złotówkę?

Stawkę opłaty za lekką torbę z tworzywa sztucznego będzie określał drogą rozporządzenia Minister Środowiska. Nie będzie on jednak mogła być wyższa niż 1 zł. Opłata ma być ustalana w taki sposób, aby skutecznie redukować krajowe zużycie lekkich toreb z tworzywa sztucznego.

 

1 stycznia 2018 roku przewidziano wejście w życie przepisów procedowanej Sejmie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzą m.in. opłatę recyklingową.

 

Rządowy projekt ma na celu wdrożenie do porządku prawnego unijnej dyrektywy z kwietnia 2015 roku w odniesieniu do do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia działań mających na celu ograniczenie zużycia lekkich toreb zakupowych z tworzywa sztucznego. Przepisy miały zostać przyjęte przez wszystkie państwa UE już w 2016 roku. Polski rząd, aby uniknąć kar za brak implementacji przepisów dyrektywy, przedstawił propozycję ustawy, która ma zapewnić, aby do dnia 31 grudnia 2018 roku lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Z wprowadzanej opłaty za tego typu torby będą wyłączone te najcieńsze „foliówki”, tzn. o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów.

Stawkę opłaty za lekką torbę z tworzywa sztucznego będzie określał drogą rozporządzenia Minister Środowiska. Nie będzie on jednak mogła być wyższa niż 1 zł. Opłata ma być ustalana w taki sposób, aby skutecznie redukować krajowe zużycie lekkich toreb z tworzywa sztucznego. Stawka będzie stanowiła tzw. opłatę recyklingową, którą jednostki handlowe będą musiały przekazywać do budżetu państwa. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że w zdecydowanej większości jednostek handlowych opłata za torbę na zakupy jest już pobierana, w związku z czym wprowadzana zmiana będzie jedynie rozszerzeniem tej formy opłaty, którą konsumenci już znają. Poprzez wzrost dotychczasowych opłat za torby (cena torby plus opłata recyklingowa) skłoni konsumentów do dalszego ograniczania zużycia lekkich toreb na zakupy.

 

Do projektu ustawy załączono raport TNS Polska Polacy o jednorazowych torbach zakupowych sporządzony dla Ministerstwa Środowiska. Wynika z niego, że zdecydowana większość Polaków jest gotowa płacić do 10 groszy za lekką torbę zakupową z tworzywa sztucznego. Dodatkowo, nawet wiedząc o tym, że pobierana opłata byłaby przeznaczana na ochronę środowiska, ponad polowa Polaków nie chciałaby płacić za tego typu torby.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...