Logo Świat Rolnika


Ekologia

21 lipiec 2017

Ekoregion Zielone Płuca Polski

Zielone Płuca Polski obejmują północno-wschodnią część kraju. W ich granicach znajduje się 386 gmin położonych na terenie województw: podlaskiego (118 gmin), warmińsko-mazurskiego (115 gmin), mazowieckiego (114 gmin), kujawsko-pomorskiego (33 gminy) oraz pomorskiego (6 gmin).

 

Idea Zielonych Płuc Polski została sformułowana w 1983 r. przez Krzysztofa Wolframa, który jest obecnie Prezesa Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski. Pomysł opiera się na tym, by w północno-wschodnim regionie kraju należącym do ostatnich w Europie obszarów o nieskażonej przyrodzie oraz niezwykłych walorach krajoznawczych i kulturowych łączyć ochronę środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym .

 

W 1988 r. podpisano porozumienie w sprawie kompleksowej ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska na terenie Zielonych Płuc Polski. Sześć lat później Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnej Deklaracji uznał obszar Zielonych Płuc Polski za region, w którym należy konsekwentnie przestrzegać zasad ekorozwoju. Do Porozumienia przystąpiło początkowo pięć ówczesnych województw: białostockie, łomżyńskie, olsztyńskie, ostrołęckie i suwalskie. W następnych latach dołączyły kolejne cztery, tj.: ciechanowskie, siedleckie, toruńskie i elbląskie. Według podziału administracyjnego kraju z 1999 r., Zielone Płuca Polski objęły województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie (bez gminy Kisielice), północno-wschodnią część mazowieckiego oraz fragmenty kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W 2006 r. do Zielonych Płuc Polski zostały włączone następne 24 gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Od początku funkcjonowania Porozumienia Zielone Płuca Polski koordynacją związanych z nim prac zajmowała się Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, a w październiku 2005 r. jej zadania przejęła nowo utworzona Fundacja Zielone Płuca Polski.


 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował, wydawaną co trzy lata, publikację prezentującą informacje o terenach Zielonych Płuc Polski. Jest ona opracowaniem tabelarycznym wzbogaconym ilustracjami graficznymi. Przedstawiono w niej m.in. charakterystykę warunków naturalnych, zagrożeń i ochrony środowiska, sytuacji demograficznej i społecznej, infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej oraz kultury i turystyki na terenie Zielonych Płuc Polski w przekrojach wojewódzkich i na tle kraju w 2015 r., a wybrane informacje zaprezentowano także według województw, powiatów i gmin. Ponadto w opracowaniu zamieszczono tablicę przeglądową zawierającą ważniejsze dane o tym regionie z lat: 1993, 1996, 1999, 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015.

 

W porównaniu z poprzednim wydaniem treść publikacji uzupełniono o informacje dotyczące:

  • ścieżek rowerowych, 
  • zbiorników bezodpływowych, 
  • indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Publikacja dostępna jest na stronie GUS: "Zielone Płuca Polski w 2015 r."

 

stat.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Lipiec to pierwszy letni miesiąc. Jest to czas, gdy rolnicy powoli przygotowują się do żniw. Z kolei ogrodnicy ci...