Logo Świat Rolnika


Ekologia

21 lipiec 2017

Ministerstwo pyta: Niezależni ekolodzy stoją po stronie opozycji totalnej?

Ministerstwo Środowiska przypomina, że pod "apelem w obronie sądów" podpisały się niemal wszystkie organizacje, które złożyły skargę do Komisji Europejskiej na Polskę z związku z legalnymi działaniami prowadzonymi w Puszczy Białowieskiej. Działaniami opartymi o prawo, w tym prawo europejskie.

 

– Apel, który organizacje pozarządowe wystosowały w obronie "niezależnych sądów", wyraźnie pokazuje, że tzw. "ekolodzy" stoją dziś po stronie opozycji totalnej

 

– podkreśla Dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Środowiska Paweł Mucha.

 

Paweł Mucha zwraca również uwagę, że zaangażowanie po jednej stronie sporu politycznego osób i organizacji, mieniących się niezależnymi, pozbawia ich wiarygodności.

 

– Podpisanie się pod apelem dotyczącym sporu stricte politycznego dowodzi, że te organizacje stoją dziś po określonej stronie tego sporu

 

– tłumaczy.

 

W opinii ministerstwa środowiska działania aktywistów blokujących legalne prace służb leśnych w Puszczy Białowieskiej, tworzenie poprzez przekaz medialny wrażenia o rzekomym zagrożeniu "nadmierną wycinką", przypominają działania opozycji totalnej nastawionej na destrukcję, chaos i destabilizację.

 

– Wzywamy organizacje pozarządowe, żeby wyraźnie określiły się, czy w sporze politycznym dotyczącym sądów stoją po stronie opozycji totalnej

 

– apeluje Dyrektor Departamentu Komunikacji w MŚ.

 

mos.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...