Logo Świat Rolnika


Ekologia

ks-guz
19 maj 2017

Ks. prof. Guz: Liczy się równowaga między człowiekiem a światem przyrody

 

W świecie istot żywych człowiek jest jednostką wyjątkową, na której spoczywa odpowiedzialność za pozostałe "bytowiości" ożywione. Zarówno zwierzęta, jak i rośliny posiadają adekwatną duszę. Jednak człowiek oprócz tego dodatkowo posiada rozum i wolną wolę, które dane przez Boga wymagają umiejętnego korzystania z tych darów. Są to tezy, które płynęły z wykładu ks. prof. Tadeusza Guza. Ten znakomity filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swoim wystąpieniu dokonał filozoficznej analizy ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew.

 

– Animalizacja człowieka i przejściowa humanizacja zwierząt i roślin godzi zasadniczo wielkie dziedzictwo ogólnoludzkiej nauki i religii chrześcijańskiej (…) Hegel stawia tezę, że trzeba wszelki byt, który istnieje z człowiekiem na czele zabić. Marks z Engelsem do tej obłędnej ideologii Hegla dodali już tylko "kropkę nad i" i powiedzieli tak: jeżeli Hegel dla absolutyzowania swojego monstrum potrzebuje tylko materii, to my jako materialiści stawiajmy już tylko na materię (…) odrzućmy całkowicie ducha, a człowiek staje się tylko częścią materii (…) dlatego według Marksa i Engelsa człowieka trzeba zabić. A żeby się nie lękał śmierci, to trzeba mu powiedzieć, że będzie żył na wyższym etapie

 

– tłumaczył ks. prof. Guz

Uczony wskazał także na to, że człowiek musi więc użytkować zasoby przyrodnicze i powodować ich zmiany – to nie tylko jego prawo, ale i obowiązek. Zaznaczył również, że żadna z form działalności gospodarczej człowieka nie musi powodować pogarszania stanu zasobów przyrodniczych, a wręcz może go poprawić.

Wskazał, że jeśli do tej zgubnej dla człowieka teorii istnienia prezentowanej przez Marksa i Engelsa w oparciu o teorię Hegla, dołoży się poczynania ewolucjonistów, takich jak Darwin, to doprowadzi to do całkowitej deprawacji człowieka, otaczających go istot żywych aż po planety niebieskie.

Odnosząc te teorię do współczesności wskazał, że dziś kontynuacją myśli Marksa, czy Engelsa są genderyści, zieloni, czy ekologiści, których radykalna myśl i poczynania prowadzą do destrukcji wszystkich bytów żywych na świecie. Dzisiejsza nowa lewica wychodzi z założenia, że wszystko, co jest, przeznaczone jest do całkowitego unicestwienia. Hegel, z którego czerpią, pisze: " Także zabicie nowonarodzonych, niepełnosprawnych dzieci nie może z racji rozumowych podpadać pod pojęcie morderstwa, jak dzieje się to w naszych wspólczesnych księgach prawa. O wiele bardziej musimy je - dzieciobójstwo - uznać za celową i pożyteczną regulę, zarówno dla uczestniczących, czyli samych chorych dzieci, jak też i dla społeczeństwa". Hegel podobnego losu chce dla chorych dorosłych ludzi.

Ksiądz profesor zaś powołał się na Arystotelesa, który mówił, że rośliny istnieją dla zwierząt, a te z kolei dla człowieka, oswojone ze względu na usługi i pożywienie. Roślina została stworzona ze względu na zwierzę, niektóre rośliny są drzewami, inne są pośrednie między drzewami a ziołami, co wskazuje jednoznaczną harmonię i ład w środowisku żywym.

 

– Polska wieś i polskie miasta tak jak cała Polska, to dom dla Boga i prawdziwego Kościoła, to dom bogaty mądrymi, światłymi, dalekowzrocznie myślącymi ludźmi. To dom bogaty leśnikami i rolnikami, którzy na przestrzeni wieków nie tylko wykazali się ogromnym hartem ducha, oddaniem i poświęceniem, lecz w wielu momentach byli gotowi aż do ostatniej kropli krwi bronić, odżywiać naród, ocalać ojczyznę. Bronić tego wszystkiego, co Polskie, bo Polska jest wyjątkowym Bożym darem

 

– zaznaczył ks.prof. Tadeusz Guz

Tymi słowami podsumował swoje rozważania. Uwypuklił jednocześnie rolę, jaką rzeczywiście w historii nie tylko wsi, ale całego kraju odegrali rolnicy, czy leśnicy.

Zapraszamy do posłuchania wykładu

 

TV Trwam/montaż Piotr Dublański/KB/fot. radiomaryja.pl

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Potwierdzono wystąpienie nowych ognisk ptasiej grypy. Zaatakował on ptaki już w trzech polskich województwach. Mi...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Jesienią na profilach facebookowych i kontach twitterowych roi się od postów dotyczących zwierząt fu...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...