Logo Świat Rolnika


Ekologia

28 kwiecień 2017

Pomysł na biznes na wsi – energia ze słomy

Minęły już  bezpowrotnie czasy, kiedy słoma była niezbędnym elementem ściółki w każdej chlewni czy oborze. Dziś często rolnicy po ścięciu zboża mają problem, co zrobić z resztkami pożniwnymi. Każdego roku w Polsce nie wykorzystuje się ok. 10 mln ton słomy.

 

Być może wkrótce to się zmieni i rolnicy będą mogli na słomie zarobić. TergoPawer –skandynawska firma koncentrująca się na rozwoju sektora energetyki odnawialnej, zamierza bowiem zbudować w Polsce 5 elektrowni zasilanych słomą. Elektrownie pozyskiwałyby surowiec od gospodarstw rolnych w promieniu ok. 50-60 km od bioelektrowni, umożliwiając efektywne wykorzystanie słomy, która często jest niezagospodarowanym produktem ubocznym rolnictwa oraz zapewniając stabilne źródło dochodu dla rolników na co najmniej 20 lat.

Elektrownie TergoPower stworzyłyby miejsca pracy i zwiększyłaby dochody społeczności lokalnych. Spółka spodziewa się, że w budowę jednej elektrowni byłoby zaangażowanych ok. 300 osób. W samej elektrowni znalazłoby zatrudnienie ok. 35 pełnoetatowych pracowników. Kolejnych 200 osób zaangażowanych byłoby w logistykę. Firma zakłada dla przykładowej inwestycji zakup słomy od co najmniej 2 tys. gospodarstw rolnych. Łączny koszt pięciu inwestycji dla Polski to ok. 850 mln euro.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nowa instalacja miałaby zapewnić dostawy energii elektrycznej w regionach, które zużywają jej więcej niż generują. Przykładem jest Lublin ( planowana w jego okolicach jest budowa  jednej  z pierwszych elektrowni) , który potrzebuje stabilnych, lokalnych źródeł energii, żeby uniknąć przeciążenia linii i wyłączania prądu. Elektrownia opalana słomą pomogłaby miastu w zakresie zobowiązań unijnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, redukując emisję CO2 o 200 tys. ton rocznie. Z kolei popiół powstały w wyniku spalania słomy może być wykorzystywany jako nawóz.

Jak udało się nam ustalić, planowana elektrownia miałaby się znajdować na obrzeżach miasta, przy zjeździe z jego obwodnicy, co ułatwiałoby logistykę transportu słomy od lokalnych gospodarstw rolnych. Przy zoptymalizowanym scenariuszu TergoPower zakłada, że ruch wzrośnie średnio o 1,1 proc. do maksymalnie 1,8 proc. Słoma nie będzie dostarczana w nocy, soboty i dni wolne od pracy, dlatego też wpływ na natężenie ruchu byłby marginalny.

Spółka TergoPawer zainteresowana  jest współpracą  z polskimi partnerami zarówno w zakresie budowy, jak i eksploatacji pięciu najnowocześniejszych inwestycji w ekologiczne elektrownie opalane słomą w różnych lokalizacjach w kraju. Jest  też gotowa do stworzenia wraz z polskimi kontrahentami, szczególnie dostawcami paliwa – właścicielami gospodarstw rolnych, długoterminowego partnerstwa, aby wspierać rozwój sektora energetycznego w Polsce .

Strategia TergoPower zakłada wprowadzanie na rynek krajów europejskich wypróbowanego, nowoczesnego skandynawskiego know-how, eko-technologii i długoterminowego kapitału. TergoPower dostrzega możliwości rozwoju w krajach Unii Europejskiej, w eko-projektach związanych z technologiami niskoemisyjnymi, zgodnymi z normami energetycznymi Unii Europejskiej.

Na rynku polskim TergoPower specjalizuje się w budowie niskoemisyjnych elektrowni na słomę (o mocy od 25 do 50 MW) oraz elektrociepłowni. Spółka chce zostać długofalowym partnerem Polski w zakresie modernizacji systemów energetycznych i realizacji projektów związanych z zieloną energią..

Udziałowcami TergoPower AS jest 80 skandynawskich inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Spółka została utworzona przez Einara O. Vangsnesa, norweskiego przedsiębiorcę i akcjonariusza spółki.

 

Maks Weber/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Lipiec to pierwszy letni miesiąc. Jest to czas, gdy rolnicy powoli przygotowują się do żniw. Z kolei ogrodnicy ci...