Logo Świat Rolnika


Ekologia

28 kwiecień 2017

Pomysł na biznes na wsi – energia ze słomy

Minęły już  bezpowrotnie czasy, kiedy słoma była niezbędnym elementem ściółki w każdej chlewni czy oborze. Dziś często rolnicy po ścięciu zboża mają problem, co zrobić z resztkami pożniwnymi. Każdego roku w Polsce nie wykorzystuje się ok. 10 mln ton słomy.

 

Być może wkrótce to się zmieni i rolnicy będą mogli na słomie zarobić. TergoPawer –skandynawska firma koncentrująca się na rozwoju sektora energetyki odnawialnej, zamierza bowiem zbudować w Polsce 5 elektrowni zasilanych słomą. Elektrownie pozyskiwałyby surowiec od gospodarstw rolnych w promieniu ok. 50-60 km od bioelektrowni, umożliwiając efektywne wykorzystanie słomy, która często jest niezagospodarowanym produktem ubocznym rolnictwa oraz zapewniając stabilne źródło dochodu dla rolników na co najmniej 20 lat.

Elektrownie TergoPower stworzyłyby miejsca pracy i zwiększyłaby dochody społeczności lokalnych. Spółka spodziewa się, że w budowę jednej elektrowni byłoby zaangażowanych ok. 300 osób. W samej elektrowni znalazłoby zatrudnienie ok. 35 pełnoetatowych pracowników. Kolejnych 200 osób zaangażowanych byłoby w logistykę. Firma zakłada dla przykładowej inwestycji zakup słomy od co najmniej 2 tys. gospodarstw rolnych. Łączny koszt pięciu inwestycji dla Polski to ok. 850 mln euro.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nowa instalacja miałaby zapewnić dostawy energii elektrycznej w regionach, które zużywają jej więcej niż generują. Przykładem jest Lublin ( planowana w jego okolicach jest budowa  jednej  z pierwszych elektrowni) , który potrzebuje stabilnych, lokalnych źródeł energii, żeby uniknąć przeciążenia linii i wyłączania prądu. Elektrownia opalana słomą pomogłaby miastu w zakresie zobowiązań unijnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, redukując emisję CO2 o 200 tys. ton rocznie. Z kolei popiół powstały w wyniku spalania słomy może być wykorzystywany jako nawóz.

Jak udało się nam ustalić, planowana elektrownia miałaby się znajdować na obrzeżach miasta, przy zjeździe z jego obwodnicy, co ułatwiałoby logistykę transportu słomy od lokalnych gospodarstw rolnych. Przy zoptymalizowanym scenariuszu TergoPower zakłada, że ruch wzrośnie średnio o 1,1 proc. do maksymalnie 1,8 proc. Słoma nie będzie dostarczana w nocy, soboty i dni wolne od pracy, dlatego też wpływ na natężenie ruchu byłby marginalny.

Spółka TergoPawer zainteresowana  jest współpracą  z polskimi partnerami zarówno w zakresie budowy, jak i eksploatacji pięciu najnowocześniejszych inwestycji w ekologiczne elektrownie opalane słomą w różnych lokalizacjach w kraju. Jest  też gotowa do stworzenia wraz z polskimi kontrahentami, szczególnie dostawcami paliwa – właścicielami gospodarstw rolnych, długoterminowego partnerstwa, aby wspierać rozwój sektora energetycznego w Polsce .

Strategia TergoPower zakłada wprowadzanie na rynek krajów europejskich wypróbowanego, nowoczesnego skandynawskiego know-how, eko-technologii i długoterminowego kapitału. TergoPower dostrzega możliwości rozwoju w krajach Unii Europejskiej, w eko-projektach związanych z technologiami niskoemisyjnymi, zgodnymi z normami energetycznymi Unii Europejskiej.

Na rynku polskim TergoPower specjalizuje się w budowie niskoemisyjnych elektrowni na słomę (o mocy od 25 do 50 MW) oraz elektrociepłowni. Spółka chce zostać długofalowym partnerem Polski w zakresie modernizacji systemów energetycznych i realizacji projektów związanych z zieloną energią..

Udziałowcami TergoPower AS jest 80 skandynawskich inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Spółka została utworzona przez Einara O. Vangsnesa, norweskiego przedsiębiorcę i akcjonariusza spółki.

 

Maks Weber/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Zimna wiosna krzyżuje plany kolejnym rolnikom. Choć na razie pośpiechu nie ma, to jednak wielu rolników lub...

Przewiduje się zmianę przepisów w zakresie wymagań dotyczących kwalifikacji osób dokonujących uboj...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rolnicy uprawiający kamieniste pola z goryczą pytają: dlaczego na jednym polu kamienie są co roku, a gdzie indzie...