Logo Świat Rolnika

Agrobiznes

,,Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze zostało powołane w celu zorganizowania i prowadzenia ponadregionalnego centrum handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi”– ze Stanisławem Gierszewskim, prezesem zarządu rozmawia Max Weber

W obecności ministra rolnictwa podpisano Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru – dokument, który określa zasady współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru. Stronami porozumienia są: Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych i Związek Producentów Cukru w Polsce.

Wszystkie firmy z branży spożywczej, które są zainteresowane rozpoznaniem swoich szans biznesowych na rynku meksykańskim, Bank Zachodni WBK oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na misję handlową towarzyszącą oficjalnej wizycie władz państwowych w Meksyku.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaleca zapoznanie się z nowymi regulacjami, które będą obowiązywały od 1 lipca 2017 roku w odniesieniu do wymagań fitosanitarnych przy eksporcie na obszar EAUG.

Niektórzy z branży przyznają wprost: nie cena jest problemem, a brak tucznika. 

Podczas 23. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech 2017 w Kielcach prezentowane były najnowocześniejsze rozwiązania dla sektora rolnego. Chętnie oglądano nowy rozsiewacz wapna i nawozów RCW 120.