Logo Świat Rolnika


Agrobiznes

28 lipiec 2017

Strategia Promocji Żywności. Prace nad ostateczną wersją

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje Strategię Promocji Żywności.

 

Główne cele Strategii Promocji Żywności to wzmocnienie promocji polskiej żywności w kraju i zagranicą, aktywne uczestnictwo polskich producentów w programach promocji UE, zwiększenie udziału polskiej żywności w systemach jakości, a w konsekwencji wzrost eksportu żywności do krajów trzecich, z uwzględnieniem krajów pozaeuropejskich.

 

Przygotowywany dokument dotyczyć będzie integracji i koordynacji działań w zakresie promocji żywności podejmowanych bezpośrednio przez resort, jak i jednostki podległe. Określać on będzie także zasady współpracy w tym zakresie z innymi resortami.

 

Projekt został rozesłany do ponad 100 organizacji branżowych sektora rolno-spożywczego z prośbą o zgłaszanie uwag. Uwagi przekazało 10 organizacji. Ich przedstawiciele spotkali się w ministerstwie z szefem resoru rolnictwa Krzysztofem Jurgielem. Omawiano nadesłane uwagi oraz dyskutowano na temat założeń przygotowywanego dokumentu. Większość z uwag została uwzględniona i będzie wykorzystana przy opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii.

 

minrol.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...