Logo Świat Rolnika


Agrobiznes

22 czerwiec 2017

Co? Za ile? Majowe ceny produktów rolnych

W maju, w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny prawie wszystkich podstawowych produktów rolnych. Niższe niż przed rokiem były tylko ceny skupu owsa i żywca drobiowego a na targowiskach ceny ziemniaków.

 

Majowe ceny pszenicy w skupie osiągnęły poziom 70,98 zł/dt i w porównaniu z kwietniem wzrosły o 3,3 proc., a w odniesieniu do maja ub. roku o 13,5 procent. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 79,52 zł, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 5,6 proc. więcej niż przed rokiem.

 

Za żyto w skupie płacono 60,08 zł/dt, tj. o 2,8 proc. więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 11,7 proc. z analogicznym okresem ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wzrosły do 63,51 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,3 proc., a na przestrzeni roku o 7,0 procent.

 

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w stosunku do kwietnia o 2,6 proc. i osiągnęły poziom 63,83 zł/dt. Cena ta w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku była wyższa o 7,4 procent. Z kolei ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 73,50 zł/dt i były wyższe o 1,8 proc. niż w kwietniu i o 5,1 proc. od notowanych w maju ub. roku.

 

Za pszenżyto w skupie płacono 67,14 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca cena wzrosłą o 4,1 proc., a do analogicznego okresu ub. roku o 12,9 procent. Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 68,73 zł tj. o 1,9 proc. więcej niż przed miesiącem i o 8,3 proc.niż w tym samym okresie 2016 r.

 

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,9 proc. - do 56,18 zł/dt, ale w odniesieniu do maja 2016 r. spadły o 0,7 procent. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1dt tego zboża wyniosła 65,25 zł, tj. o 0,7 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 7,2 proc. niż w maju 2016 roku.

 

Za ziemniaki w skupie płacono 74,06 zł/dt. W skali miesiąca wzrost cen wyniósł 9,6 proc., a w skali roku 10,1 procent. Na targowiskach za ziemniaki płacono 90,83 zł/dt., tj. o 7,9 procent więcej niż przed miesiącem, ale o 18,1 proc. mniej niż przed rokiem.

 

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 5,53 zł/kg i były wyższe o 2,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 22,9 proc. w stosunku do takiego samego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 5,25 zł, tj. o 3,6 proc. więcej niż przed miesiącem i o 19,6 proc. więcej niż przed rokiem.

 

Za prosię w obrocie targowiskowym płacono 187,62 zł/szt. Cena ta była wyższa zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu poprzedniego roku odpowiednio o 3,1 proc. i o 22,4 procent.

 

W maju 2017 r. nieco pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,7 wobec 8,8 w kwietniu), natomiast relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia kształtowała się na poziomie kwietnia (wyniosła 7,5).

 

Ceny skupu żywca wołowego (6,28 zł/kg) wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5 proc., a w skali roku o 3,0 procent. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wynosiły 7,07 zł/kg i były o 2,2 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 7,1 proc. w odniesieniu do maja ub. roku.

 

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,58 zł/kg, tj. o 1,0 proc. w porównaniu z wcześniejszym miesiącem, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku obniżyły się o 3,7 procent.

 

Za 1 hl mleka płacono w skupie 131,62 zł, tj. o 0,5 proc. więcej niż przed miesiącem i o 31,4 proc. więcej niż przed rokiem.

 

stat.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...