Logo Świat Rolnika


Agrobiznes

gus, wzrost cen
19 maj 2017

W kwietniu ceny większości produktów rolno-spożywczych wzrosły

 

W kwietniu 2017 r. ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem, nieznacznie zmalały do poziomu 68,68 zł/dt, tj. o 0,1%, a w odniesieniu do kwietnia 2016 r. były wyższe o 10,1%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 77,33 zł, tj. o 0,8% więcej niż przed miesiącem i o 2,1% więcej niż przed rokiem.

Ceny żyta w skupie wzrosły do poziomu 58,42 zł/dt, tj. odpowiednio o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. W obrocie targowiskowym również odnotowano wzrost cen do poziomu 61,50 zł/dt, tj. wyższy o 1,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 5,2% w porównaniu z kwietniem 2016 r.

Za jęczmień w skupie płacono 62,20 zł/dt, tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem i o 5,4% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny jęczmienia wyniosły 72,17 zł/dt i były wyższe o 0,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,2% w skali roku.

W kwietniu 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 64,48 zł/dt, tj. wzrosły o 2,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 8,9% w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 67,43 zł/dt, w stosunku do marca br., tj. wyższe o 2,0%, a w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyższe o 5,2%.

Ceny owsa w skupie wyniosły 55,70 zł/dt i były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1%, a w porównaniu z kwietniem 2016 r. niższe o 5,2%. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 64,80 zł. i była o 1,4% wyższa niż przed miesiącem i o 5,0% wyższa niż przed rokiem.

W kwietniu za ziemniaki w skupie płacono 67,58 zł/dt. W skali miesiąca wzrost cen wyniósł 1,0%, a w skali roku 4,1%. Na targowiskach za ziemniaki płacono średnio 84,17 zł/dt., tj. o 0,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 16,4% mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,39 zł/kg i były wyższe o 8,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 31,4% z kwietniem 2016 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 5,07 zł/kg, tj. były o 5,2% wyższe niż w marcu br. i o 20,7% wyższe niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Za prosię na chów płacono na targowiskach 182,00 zł/szt., tj. o 4,1% więcej niż przed miesiącem i o 23,5% więcej niż przed rokiem. W kwietniu 2017 r. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,8 wobec 8,2 w marcu br.), a także do targowiskowych cen jęczmienia (7,5 wobec 6,9 przed miesiącem).

W kwietniu 2017 r. ceny skupu żywca wołowego wyniosły 6,24 zł/kg, były wyższe o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Ceny na targowiskach wyniosły 6,92 zł/kg i były na poziomie cen z poprzedniego miesiąca (wzrost o 0,1%), ale wyższe o 8,6% w odniesieniu do kwietnia ub. roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,1%, w skali roku zmalały o 1,9% i wyniosły 3,55 zł/kg.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 130,93 zł, tj. o 0,4% mniej niż przed miesiącem, ale o 27,4% więcej niż w kwietniu ub. roku.

 

stat.gov.pl/EZ/fot.:pixabay.com

Hodowla i uprawy

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Lipiec to pierwszy letni miesiąc. Jest to czas, gdy rolnicy powoli przygotowują się do żniw. Z kolei ogrodnicy ci...

Dzień Polskiej Borówki to początek zbiorów, które mimo trudnej pogody zapowiadają się dobrze...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

Deszczu w tym roku jest pod dostatkiem. A jednak zdarzają się plantacje, gdzie kukurydza żółknie. Powodem ...