Logo Świat Rolnika


Agrobiznes

gus, wzrost cen
19 maj 2017

W kwietniu ceny większości produktów rolno-spożywczych wzrosły

 

W kwietniu 2017 r. ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem, nieznacznie zmalały do poziomu 68,68 zł/dt, tj. o 0,1%, a w odniesieniu do kwietnia 2016 r. były wyższe o 10,1%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 77,33 zł, tj. o 0,8% więcej niż przed miesiącem i o 2,1% więcej niż przed rokiem.

Ceny żyta w skupie wzrosły do poziomu 58,42 zł/dt, tj. odpowiednio o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. W obrocie targowiskowym również odnotowano wzrost cen do poziomu 61,50 zł/dt, tj. wyższy o 1,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 5,2% w porównaniu z kwietniem 2016 r.

Za jęczmień w skupie płacono 62,20 zł/dt, tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem i o 5,4% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny jęczmienia wyniosły 72,17 zł/dt i były wyższe o 0,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,2% w skali roku.

W kwietniu 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 64,48 zł/dt, tj. wzrosły o 2,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 8,9% w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 67,43 zł/dt, w stosunku do marca br., tj. wyższe o 2,0%, a w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyższe o 5,2%.

Ceny owsa w skupie wyniosły 55,70 zł/dt i były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1%, a w porównaniu z kwietniem 2016 r. niższe o 5,2%. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 64,80 zł. i była o 1,4% wyższa niż przed miesiącem i o 5,0% wyższa niż przed rokiem.

W kwietniu za ziemniaki w skupie płacono 67,58 zł/dt. W skali miesiąca wzrost cen wyniósł 1,0%, a w skali roku 4,1%. Na targowiskach za ziemniaki płacono średnio 84,17 zł/dt., tj. o 0,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 16,4% mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,39 zł/kg i były wyższe o 8,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 31,4% z kwietniem 2016 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 5,07 zł/kg, tj. były o 5,2% wyższe niż w marcu br. i o 20,7% wyższe niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Za prosię na chów płacono na targowiskach 182,00 zł/szt., tj. o 4,1% więcej niż przed miesiącem i o 23,5% więcej niż przed rokiem. W kwietniu 2017 r. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,8 wobec 8,2 w marcu br.), a także do targowiskowych cen jęczmienia (7,5 wobec 6,9 przed miesiącem).

W kwietniu 2017 r. ceny skupu żywca wołowego wyniosły 6,24 zł/kg, były wyższe o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Ceny na targowiskach wyniosły 6,92 zł/kg i były na poziomie cen z poprzedniego miesiąca (wzrost o 0,1%), ale wyższe o 8,6% w odniesieniu do kwietnia ub. roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,1%, w skali roku zmalały o 1,9% i wyniosły 3,55 zł/kg.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 130,93 zł, tj. o 0,4% mniej niż przed miesiącem, ale o 27,4% więcej niż w kwietniu ub. roku.

 

stat.gov.pl/EZ/fot.:pixabay.com

Hodowla i uprawy

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...


Chociaż większość osób kojarzy pszczele produkty przede wszystkim ze zdrowym miodem, warto wiedzieć...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...


Polacy są przeciw wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Takie dane wynikają z badań instytutu I...

Czerwiec to doskonały moment na to, by do naszego ogrodu dosadzić kilka róż. Warto im potem nie żałować ...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

To nie jest łatwa wiosna dla kukurydzy. Wilgoć opóźnia siewy, gdyż w wielu regionach trudno wjechać w pol...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...