Logo Świat Rolnika


Agrobiznes

Loża Ekspertów doceniła polskie produkty

 

Mróz, czy złe warunki atmosferyczne - nic nie stanęło na przeszkodzie producentom żywności, którzy chcieli zaprezentować się na XXIII audycie promocyjnym żywności, realizowanym w ramach programu "Doceń polskie".

 

Odbywająca się w Sosnowcu uroczystość zainagurowała Ogólnopolski Program Promocyjny "Doceń polskie" realizowany cyklicznie od 2001 roku, objęty patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas certyfikacji eksperci ocenili wyroby oferowane przez niemal 80 firm, a najliczniejszą reprezentację miało województwo mazowieckie, gdzie najwięcej konkurujących ze sobą produktów pochodziło z branży mięsnej.

 

Podczas audytu Loża Ekspertów oceniła ponad 180 artykułów spożywczych. Wyroby te można pogrupować w 13 kategoriach, tj: pieczywo i wyroby cukiernicze, nabiał i tłuszcze, owoce i warzywa, miody, suplementy diety oraz produkty „Superfoods”,  alkohol, mięso i wędliny, dania gotowe, napoje, słodycze, przetwory owocowe i warzywne, makarony oraz produkty przemiału zbóż. Co drugi wytwórca przystąpił do audytu z więcej niż jednym wyrobem. Jedna z firm biorąca udział w programie promocyjnym może pochwalić się posiadaniem w ofercie 16 propozycji uhonorowanych godłem „Doceń polskie”. Podczas minionej certyfikacji producent ten ubiegał się o ponowne wyróżnienie kolejnych trzech wyrobów.


Wszystkie produkty zgłoszone do oceny zostały indywidualnie sprawdzone przez każdego z 5 członków Loży Ekspertów programu „Doceń polskie”. Specjaliści indywidualnie przyglądali się wyrobom, po czym przyznawali im noty w 3 kategoriach. Ocenie wówczas podlegają smak i wygląd wyrobu, a także stosunek jego jakości do ceny. Za każdą z tych trzech cech wystawiane są punkty w skali od 1 do 10. Do zdobycia godła promocyjnego potrzeba minimum 7,5 pkt. Żywność z maksymalnymi notami jest honorowana także tytułem TOP PRODUKT.

 

Godła jakości są przyznawane na 2 lata. Po upływie tego okresu, producent zainteresowany dalszym korzystaniem ze znaku „Doceń polskie” może zgłosić nagrodzoną żywność do ponownego sprawdzenia. Jeśli artykuł spożywczy powtórnie uzyska określoną w regulaminie liczbę punktów, wytwórca przez kolejne 2 lata może promować dany artykuł certyfikatem „Doceń polskie”.

 

W konkurencji biorą udział wyłącznie wytwory tradycyjnej produkcji. Co drugi wytwórca, który przystąpił do lutowej certyfikacji posiada już godło jakości programu promocyjnego „Doceń polskie”.

 

 Trudno mówić o wysokiej jakości, gdy nie ma powtarzalnej i stabilnej produkcji. Cieszę się, że producenci nagrodzonych wcześniej artykułów ponownie decydują się wziąć udział w audycie, a znakomita większość z nich nieprzerwanie prezentuje wysoki poziom - przyznaje Mirek Drewniak, przewodniczący grona eksperckiego.

 

Tradycyjny smak polskiego jedzenia jest ważny: Niezmiennie zachęcam do sięgania po polską żywność! Kolejny raz podczas audytu przekonujemy się o jej wysokiej jakości. Nie da się wymienić wszystkich wartościowych wyrobów, ale z produktów rodzimych firm naprawdę możemy być dumni- dodaje Celina Nierodkiewicz, która także oceniała żywność.

 

Audyt daje możliwość konfrontacji z przedstawicielami różnych gałęzi branży spożywczej. Różnorodność to cecha nie tylko produktów ocenianych podczas audytu, ale także firm przystępujących do programu. Każda z nich jest inna, ale mają cechy wspólne: nie obawiają się ocen niezależnych ekspertów, a poprzez zdobycie znaku „Doceń polskie” chcą się wyróżnić na tle konkurencji i podkreślić wysoką jakość swoich wyrobów. Udział w certyfikacji jest bezpłatny; firmy niczego nie tracą, a przystępując do programu mogą bardzo wiele zyskać- podsumowuje Karolina Szlapańska, organizatorka programu „Doceń polskie”.

 

 Zasadniczym celem programu „Doceń polskie” jest promocja wysokiej jakości produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku. Ich selekcją, oceną i przyznaniem certyfikatu „Doceń polskie” zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością i technologią żywienia, którzy tworzą Lożę Ekspertów. Zasiadają w niej m.in. członkowie Fundacji Klubu Szefów Kuchni. 

DocenPolskie.pl/KB

Hodowla i uprawy

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Potwierdzono wystąpienie nowych ognisk ptasiej grypy. Zaatakował on ptaki już w trzech polskich województwach. Mi...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Jesienią na profilach facebookowych i kontach twitterowych roi się od postów dotyczących zwierząt fu...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Przy okazji rozgorzałej na nowo dyskusji na temat hodowli zwierząt futerkowych, opinia publiczna karmiona jest zak...

Nowy pomysł resortu rolnictwa polega na konieczności prowadzenia ewidencji wejść do zabudowań hodowlanych. Na ra...