Logo Świat Rolnika


Agrobiznes

15 luty 2017

Ochrona prawna odmian roślin. Nowe rozwiązania

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy dot. ochrony prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa na wniosek Izb Rolniczych.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje nowe rozwiązania w relacjach między hodowcami oraz organizacjami hodowców, a posiadaczami gruntów rolnych oraz organizacjami posiadaczy gruntów rolnych, w zakresie pobierania opłat związanych z wykorzystaniem we własnym gospodarstwie materiału do siewu ze zbioru odmiany chronionej tzw. krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (tzw. opłat od rozmnożeń własnych).

Projekt wychodzi na przeciw rolnikom, którzy od lat domagali się zmiany skomplikowanego i uciążliwego systemu pobierania opłat.

 

W nowej ustawie przewidziano elastyczne rozwiązania dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od rozmnożeń własnych. Przewidziano także rekomendowaną przez Izby Rolnicze, możliwość jednorazowego pobierania opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Zwolniono posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru oraz wykreślono możliwość przeprowadzenia kontroli przez hodowcę albo organizację hodowców u posiadaczy gruntów rolnych.

 

W praktyce chodzi o to, by rolnik, który kupi kwalifikowany materiał siewny, a potem rozmnoży go we własnym gospodarstwie, nie będzie musiał płacić za ponowne uzyskanie kwalifikatu.

 

 Zmiany te maja przekonać rolników do częstszego sięgania po kwalifikowany materiał siewny a co za tym idzie- podnoszenia jakości używanych przez rolników nasion.

Jak wstępnie szacuje Ministerstwo Rolnictwa, nowe prawo będzie dotyczyć około 100 tys. gospodarstw rolnych, które ze względu na swoją wielkość muszą wnosić dodatkowe opłaty.

Sprawę dla "Agrobiznesu" skomentowała Ewa Lech podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa: 

 

dotyczy to właściwie 7% gospodarstw, bo z takiej opłaty od rozmnożeń własnych zwolnieni są rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki na powierzchni do 10 ha i zboża na powierzchni do 25 ha i takich rolników jest bardzo dużo, ale w skali kraju jest to kwota dla tych hodowców mniej więcej 4 mln zł.

 

 

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 MRiRW, TVP.pl Agrobiznes/KB/fot.pixabay.com

Hodowla i uprawy

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Jedwabniki to larwy żywiące się liśćmi morwy, które w hodowli służą do produkcji jedwabiu. Przed laty ...

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju pogłowie kóz to około 150 ty...

Niecodzienne narodziny zdarzyły się w pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotę 17 ...

Dzień Polskiej Borówki to początek zbiorów, które mimo trudnej pogody zapowiadają się dobrze...

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatn...

W czasach, gdy zysk z upraw jest niewielki, rolnicy zastanawiają się nad tym, czy uprawa bezorkowa nie byłaby dobr...

Deszczu w tym roku jest pod dostatkiem. A jednak zdarzają się plantacje, gdzie kukurydza żółknie. Powodem ...

Producenci trzody w naszym kraju podobnie jak a całej Unii Europejskiej od kilku tygodni nie maja zbyt wielu powod&o...